Eko-konferencija u Novom Sadu od 24. do 27. septembra

22 Sep 2008

U

U Novom Sadu ?e se od 24. do 27. septembra održati 12. me?unarodna Eko-konferencija, nau?ni skup na kome ?e se razmatrati proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane, najavio je danas organizator – Ekološki pokret Novog Sada. Cilj skupa, na kome ?e biti predstavljena 47 nau?na rada 184 autora iz zemlje inostranstva, predstavlja razmatranje ?inilaca koji uti?u ili bi mogli da uti?u na zdravstvenu bezbednost hrane, rekla je na konferenciji za novinare ?lanica nau?nog odbora konfrencije Desanka Božidarevi?. U okviru 14 sesija razmatra?e se pitanja koja su vezana za klimu, zemljište, genetiku, ?ubrivo, integralnu zaštitu bilja, poljoprivrednu proizvodnju sa stanovišta tehnologije, proizvodnju ratarskih, sto?arskih i vo?arsko-vinogradarskih proizvoda, kazala je ona. Govori?e se i o prehrambenoj tehnologiji, ekonomskom stanovištu proizvodnje, kao i ?uvanju, nutritivnoj vrednosti hrane, dodala je Bozidarevi?. Održa?e se i dva okrugla stola – o pitanju zaštite prava potrosa?a i o podršci uvo?enju standarda u okvru bezbednosti hrane. Na konferencije bi trebalo da se dediniše odgovornost i pravo svih u?esnika u lancu proizvodnje hrane zbog zdravstvene bezbednosti stanovništva, navela je ona.
Organizatori su najavili da ?e konferenciju otvoriti ministar poljoprivrede Srbije Saša Dragin. Skup se održava pod pokroviteljstvom Matice srpske i Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (UN FAO). Suorganizatori koferencije su univerziteti iz Beograda i Novog Sada i Ruski državni poljoprivredni univerzitet MTAA, kao i Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu i Institut za ratarstvo i povrtarstvo.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!