Ekipa, a ne glavni urednik u prvom planu

28 Jan 2012

Novi vršilac dužnosti glavnog urednika Televizije Panon ekonomista Zoltan Kozma rekao je da „nije verovao svojim ušima“ kada ga je direktor pozvao da se prihvati nove funkcije

Novi vršilac dužnosti glavnog urednika Televizije Panon Zoltan Kozma rekao je da je bio iznena?en i da „nije verovao svojim ušima“ kada ga je direktor pozvao da se prihvati nove funkcije, dodavši da „nije imao u planu da ovde tako brzo bude glavni urednik“.

– Osim iznena?enosti, pred o?ima mi je bilo da sa ekipom iza mene zajedni?ki možemo da ostvarimo ciljeve – dodao je Kozma u intervjuu za „Ma?ar so“.

– Ne znam da li sam se spremio za zadatak, ?ini mi se da još puno treba da nau?im, kako kao rukovodilac, tako i kao saradnik RTV Panon-a. Mlad sam, ali ukoliko pokušamo da zajedni?ki ostvarimo ciljeve, onda ?e biti dugoro?nih rezultata. U svakom slu?aju, želeo bih da ekipa Panon-a bude u prvom planu, a ne glavni urednik – rekao je 26-godišnji diplomirani ekonomista, koji u Televiziji Panon radi od pre tri i po godine.

Prema njegovim re?ima, pored funkcije glavnog urednika, u rodnom ?antaviru obavlja i funkciju predsednika Kulturno-umetni?kog društva „Bela Bartok“, a „ne krije“ ni da je ?lan Saveza vojvo?anskih Ma?ara.
– Ali to ne zna?i da informativne emisije ne?e biti objektivne. Zadatak i cilj emisija posve?enih pozadini informacija je da suo?i mišljenja. Želeo bih da prostor stranke dobiju zavisno od postignutih rezultata. Svi mogu da iskažu svoje mišljenje. Ne treba strahovati od jednostranosti – kazao je Kozma.

Vršilac dužnosti glavnog urednika Televizije Panon ocenio je kao veliki nedostatak što program te televizije gledaoci ne mogu da prate širom Vojvodine.

– Za svoj prvorazredni zadatak smatram da uspemo da postignemo da program bude vidljiv na Digi-Televiziji. Po?eli su razgovori, to je još stvar budu?nosti, ali se nadam da ?emo u dogledno vreme biti vidljivi na bilo kojoj ta?ki Vojvodine zahvaljuju?i satelitskom emitovanju – rekao je Kozma.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!