Egereši: U Statutu nema separatističkih tendencija

29 Sep 2008

Predsednik

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši ocenio je danas da u predlogu novog Statuta Vojvodine nema separatisti?kih tendencija, ve? da taj tekst predstavlja veliki iskorak u odnosu na dosadašnje pravno, institucionalno i politi?ko stanje. Na skupu “Decentralizacija Srbije – Ustav, Statut Vojvodine, Regionalni razvoj”, Egereši je rekao da ponu?eno rešenje nije optimalno, ali da je u skladu sa Ustavom i da predstavlja presek politi?ke realnosti u Srbiji. “Statut ne može biti iznad propisanih ustavnih odre?enja, ali ni ispod ovlaš?enja Ustava, niti je to sadašnje rukovodstvo Vojvodine spremno da u?ini”, rekao je Egereši. Egereši je ocenio da predlog Statuta pored ostalog naglašava vezanost Vojvodine i Srbije na zajedni?kom putu ka Evropskoj uniji, multikulturalnost i multikonfesionalnost pokrajine, garantuje nacionalnu i rodnu ravnopravnost.
Potpredsednica Skupštine Srbije Gordana ?omi? rekla je da predlaga?i statuta imaju obavezu i da ?e pozvati sve aktere na dijalog o tom predlogu, kako bi kona?an rezultat bio koristan za sve gra?ane i gra?anke Vojvodine i Srbije. Ona je ukazala da u srpskom društvu postoje stereotipi i predrasude o decentralizaciji, rodnoj ravnopravnosti i nacionalnim temama, koje optere?uju i usvajanje Statuta Vojvodine.
Direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov rekao je da ?e ta nevladina organizacija predložiti izmenu dela Ustava koji se odnosi na teritorijalnu organizaciju Srbije. On je rekao da je Ustav Srbije usvojen bez javne rasprave, dogovorom politi?kih stranaka, iako su predsednik Srbije i Vlada prethodno predložili dva ustavna koncepta koja uopšte nisu razmatrana. Prema re?ima Popova, manjkava ustavna rešenja o teritorijalnoj organizaciji, trebalo bi da budu zamenjena odredbama ponu?enim u konceptu predsednika Srbije, koje predvi?aju visok stepen decentralizacije i visoka ovlaš?enja pokrajinama.
Skup “Decentralizacija Srbije – Ustav, Statut Vojvodine, Regionalni razvoj” organizovao je Centar za regionalizam iz Novog Sada.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!