Egereši: Što je dobro Vojvodinu, dobro je i za Srbiju

29 Sep 2008

Jedna

Jedna od najvažnijih stavki u Nacrtu predloga statuta Vojvodine je pravo na razvoj regiona, izjavio je ve?eras u Kanjiži predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši. Egereši je na gra?anskom forumu na kojem je predstavio Nacrt predloga statuta Vojvodine rekao da je aktuelna pokrajinska administracija sposobna da bude odgovorna za razvoj vojvo?anske privrede i da je potpuno spremna za to. “Jedina prepreka za to je do sada bila isuviše centralizovana Srbija. Oni koji osu?uju autonomiju Vojvodine i misle da su Vojvo?ani separatisti ne bi dozvolili razvijanje Vojvodine. Me?utim, oni treba da znaju da, sve što je dobro Vojvodini, isto tako je dobro i za Srbiju”, kazao je Egereši. Dodao je “da Vojvodina predstavlja evropske vrednosti i da ?e uvek, pored interesa pokrajine, predstavljati i interese Srbije i da se ne sme dozvoljavati da snage prošlosti i ultranacionalizma pobe?uju nad takvim idejama”.
Egereši je kao važnu stavku Nacrta statuta istakao brisanje pojma nacionalnih manjina, jer su u predlogu tog akta sve nacionalne zajednice na teritoriji pokrajine ravnopravne. “Ne smemo da dopustimo da se ostatak privrednog šarenila, multietni?ke i multikulturalne zajednice razbijaja i da se stanovništvo deli na prvorazredne i drugorazredne gra?ane”, ocenio je predsednik Skupštine Vojvodine.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!