Egereši: Razvoj opština je strateški važna tema

28 May 2011

Egereši je na tradicionalnoj manifestaciji „Dan otvorenih vrata Skupštine Vojvodine“, koja je bila posvećena razvoju lokalne samouprave, inicirao formiranje dobrovoljne asocijacije lokalnih zajednica Vojvodine radi boljeg povezivanja, saradnje, partnerstva i zajedničkih projekata

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas u Novom Sadu da je razvoj opština strateški važna tema jer gra?ani žive, rade i ostvaruju svoja prava upravo na lokalnom nivou.
Egereši je na tradicionalnoj manifestaciji „Dan otvorenih vrata Skupštine Vojvodine“, koja je bila posve?ena razvoju lokalne samouprave, inicirao formiranje dobrovoljne asocijacije lokalnih zajednica Vojvodine radi boljeg povezivanja, saradnje, partnerstva i zajedni?kih projekata.
Ovakva asocijacija, prema njegovoj oceni, zna?ajno bi doprinela i ja?anju uloge lokalnih samouprava iz Vojvodine u okviru Dunavske strategije.
„Jedan od najvažnijih zadataka jeste formulisanje kvalitetnih projektnih ideja, koje ?e biti rezultat konsenzusa svih koji ?e odražavati ideju partnerstva u dunavskom regionu i dati viziju poboljšanja kvaliteta života gra?ana. Za sve nas je to veliki izazov i ogroman zadatak, a gra?ani o?ekuju rezultat što pre”, rekao je Egereši.
Govore?i o razvoju lokalnih samouprava u Vojvodini, on je ocenio da opštine imaju veliku, direktnu i neposrednu odgovornost, a malo nadležnosti i izrazio nadu da se stvari mogu promeniti na bolje donošenjem Zakona o javnoj svojini, svojini i drugim imovinskim pravima.
Egereši je rekao i da decentralizaciju vlasti na lokalnom i regionalnom nivou, ne treba posmatrati kao cilj, ve? kao sredstvo za postizanje odgovornije i efikasnije uprave. 
„Taj cilj podrazumeva u?eš?e gra?ana u procesu odlu?ivanja, kontrolu sprovo?enja propisa, ali i ve?i stepen politi?ke i javne odgovornosti. Tada ?e donošenje lokalnih strategija, akcionih programa i razvojnih planova biti u nadležnosti lokalnih uprava i odraz interesa gra?ana, a ne virtuelne, neostvarive budu?nosti i mrtvo slovo na papiru”, rekao je Egereši.
Dodao je da, ako želimo istinski da pratimo evropske tendencije i standarde koji o lokalnim zajednicama govore kao o motorima razvoja Evrope, onda nadležnosti lokalnih zajednica moramo i pove?ati, pre svega u oblasti finansijske, imovinske, odnosno fiskalne samostalnosti.
Predsednik Opštine Be?ej Peter Knezi ocenio je da bez vra?anje imovine lokalnim samoupravama nema zna?ajnijeg razvoja opština, baš kao ni bez decentralizacije, odnosno pove?anja ingerencija lokalnih samouprava.
Knezi je ukazao i na neophodnost izmene sistemskih zakona o privrednim društvima, zbog izmeštanja sedišta firmi iz sredina u kojima se nalaze, odnosno na zna?aj zadržavanja više izvornih prihoda na lokalu.
Pomo?nik predsednika Opštine Novi Be?ej Tomislav Ratkovi? ukazao je na nedostatak prave inicijative u oblasti poljoprivrede, odnosno lošeg pristupa zasnovanog na tome da se “podrazumeva da ?e hrana da nam rodi”.
„Svaki put kada se promeni ministar poljoprivrede, promeni se i strategija razvoja poljoprivrede, a tako ne može”, rekao je Ratkovi? i dodao da je u procesu vra?anja imovine lokalnim samoupravama neophodno vratiti i poljoprivredno zemljište.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!