Egereši: Predstavništvo Vojvodine u Briselu približava Srbiju Evropi

24 Mar 2011

„Iako nije postojao niti jedan opravdan razlog da se ova odluka godinama odlaže, duboko verujem da ćemo sada moći da i u praksi pokažemo da se na ovaj način i sama Srbija za još jedan korak približila EU”, naveo je Egereši

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izrazio je danas zadovoljstvo odlukom Vlade Srbije kojom se podržava otvaranje predstavništva Vojvodine u Briselu i ocenio da se na taj na?in cela Srbija približava Evropskoj Uniji.
„Vojvodina je dugo strpljivo ?ekala na ovu odluku i na priliku da u administrativnom centru EU lobira za interese svojih gra?ana. Iako nije postojao niti jedan opravdan razlog da se ova odluka godinama odlaže, duboko verujem da ?emo sada mo?i da i u praksi pokažemo da se na ovaj na?in i sama Srbija za još jedan korak približila EU”, naveo je Egereši.
On je u saopštenju za javnost naveo da tom odlukom Vojvodina nije dobila nikakvo ekskluzivno pravo, ve? istu priliku kakvu ima više od 200 evropskih regiona i gradova,  koji ve? dugo imaju svoja predstavništva u Briselu, kako oni iz zemalja ?lanica EU, tako i oni koji ?ije zemlje pretenduju da postanu ?lanice.
„Politi?ka je realnost da se Evropa, iz zajednice nacija, pretvara u Evropu regija. Vojvodina ?e sada lakše, brže i efikasnije mo?i da se uklju?i u ove procese, da na vreme saznaje za sve mogu?nosti koje pružaju razli?iti pretpristupni evropski fondovi, kao i da na još bolji na?in razvija prijateljske i partnerske odnose sa regionima iz ?itave Evrope“, istakao je Egereši.
Dodao je da da otvaranje predstavništva Vojvodine u Briselu nije smelo a ne sme ni u budu?nosti da se posmatra kao politi?ko pitanje jer se radi o odluci koja nema veze sa politikom, ve? sa strateškim evropskim pozicioniranjem Vojvodine i Srbije.
„Iako smatram da smo mnogo izgubili zbog toga što kancelarija u Briselu nije otvorena mnogo ranije, veoma sam zadovoljan ?injenicom da su nam sada otvorena još jedna veoma zna?ajna vrata i sa po?ednakim entuzijazmom podrža?u inicijativu drugih regija i gradova u našoj zemlji, koje žele da u?ine isto”, rekao je Egereši.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!