EGEREŠI: Politička realnost na papiru

19 Sep 2008

Po?ela

Po?ela javna rasprava o Nacrtu statuta AP Vojvodine

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je ju?e da su otvaranjem javne rasprave o nacrtu vojvo?anskog statuta pokrajinske vlasti jasno pokazale rešenost da se ne ponove propusti koju su pratili donošenje Ustava Srbije. Povodom po?etka javne rasprave o novom pokrajinskom statutu, Egereši je izrazio o?ekivanje da ?e svoje mišljenje o tom dokumentu izneti svi relevantni faktori u Vojvodini.

– Pokre?emo široku javnu raspravu o nacrtu novog statuta AP Vojvodine kako se ne bi ponovila tajnovitost koja je pratila usvajanje novog Ustava Srbije, kada su, recimo, poslanici u Skupštini Srbije sa sadržajem Ustava upoznati na samoj sednici na kojoj je on i usvojen. O nacrtu statuta APV, pre izjašnjavanja pokrajinskih poslanika, svoj sud mo?i ?e da daju svi relevantni faktori u Vojvodini – strukovne organizacija, nevladine organizacije, stranke i pokreti te pojedinci – naveo je predsednik pokrajinskog parlamenta u obra?anju grupi stranih novinara koji su ju?e posetili taj dom.

Put ka evrointegracijama

Rešenja iz nacrta statuta, po Egerešijevim re?ima, iskazuju i povezanost AP Vojvodine i Republike Srbije na zajedni?kom putu modernizacije države, uklju?ene u tokove evropskih i me?unarodnih integracija. Tako?e, posebno je naglašena briga za razvoj multikulturalizma, multietni?nosti, multikonfesionalizma, kao najvažnijih vrednosti i najvrednijih karakteristika Vojvodine.

Egereši je gostima predo?io da rešenja iz nacrta statuta obezbe?uju kvalitativni iskorak u odnosu na pravno, institucionalno i politi?ko stanje zasnovano po važe?em Statutu APV iz 1991. te da je to primetno i u pove?anom broju nadležnosti koje ?e biti poverene Pokrajini.
– Pokrajina dobija nadležnosti u 14 oblasti, ali time i odgovornost za efikasan i ravnomeran razvoj ?itave Vojvodine – naveo je spiker Pokrajinske skupštine, ocenivši da se za predložena rešenja u nacrtu novog statuta ipak ne može re?i da su optimalna.

– U njemu nisu sadržana sva ona rešenja kojim bi naša administracija još bolje rešavala nagomilane probleme u Pokrajini, pošto je ome?en ustavnim rešenjima i, kao takav, predstavlja presek politi?ke realnosti u Srbiji – dodao je on.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!