SRS: Da Tadić spreči cepanje

19 Sep 2008

Srpska

Srpska radikalna stranka ocenila je ju?e da je nacrt statuta Vojvodine protivustavan i da se njime Vojvodini omogu?ava da dobije obeležja države. „Odredbe takozvanog vojvo?anskog ustava su u suprotnosti s Ustavom Srbije, posebno sa ?lanovima 182 i 183 koji regulišu pojam i nadležnosti autonomnih pokrajina“, piše u saopštenju SRS-a.
Ova stranka isti?e se da je država dužna da zaštiti svoju teritorijalnu celovitost. Radikali navode da je osnivanje predstavništava Vojvodine u inostranstvu i uvo?enje termina “vlada Vojvodine” „prvi korak ka formiranju nove države na teritoriji Srbije“.
SRS ukazuje na to da formiranje Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti i davanje mogu?nosti da se samo na tom delu teritorije Srbije gra?ani referendumom izjasne o pojedinim pitanjima „koja bi mogla da budu i separatisti?kog karaktera, jasno pokazuje da se sledi ve? oprobani plan razbijanja Jugoslavije“.
Srpska radikalna stranka je pozvala predsednika Srbije Borisa Tadi?a i Demokratsku stranku da „spre?e cepanje Srbije i da od Vojvodine ne stvaraju novu državu“, kaže se u saopštenju povodom usaglašavanja nacrta vojvo?anskog statuta u vladaju?oj ve?ini u Pokrajini.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!