Egereši: Očekujem potvrdu statuta u martu

28 Feb 2009

Predsednik pokrajinskog parlamenta Šandor Egereši o?ekuje da ?e predlog statuta APV u martu biti potvr?en u Skupš…

Šandor EgerešiPredsednik pokrajinskog parlamenta Šandor Egereši o?ekuje da ?e predlog statuta APV u martu biti potvr?en u Skupštini Srbije. On je ju?e novinarima rekao da “politi?ke igre” oko tog akta ne mogu spre?iti njegovo usvajanje. On je, me?utim, dodao da nema zvani?ne informacije o toku usaglašavanja zakona o nadležnostima Vojvodine, ?iji predlaga? ?e biti Vlada Srbije, a koji bi pred republi?kim poslancima trebalo da se na?e paralelno sa statutom.

Egereši je rekao da je promocija najvišeg pravnog akta Pokrajine po gradovima centralne Srbije pokazala da “naš statut menja Srbiju, jer se stvaraju pretpostavke za decentralizaciju i regionalizaciju države”. On je kazao da je u predstavljanju statuta bilo snažnih reakcija, od kritike do odobravanja, ali i da je ova promocija pokazala da u svim delovima Srbije postoji potreba i želja gra?ana za ubrzanjem procesa decentralizacije.

– Potvrdilo se da statut nije pitanje samo Vojvodine ve? i svih gra?ana Srbije. Mi smo želeli da otklonimo strah od autonomije i strah od Vojvodine i da ponudimo rešenje – rekao je Egereši.
Izrazio je zadovoljstvo što su svi gradovi u kojima je do sad održana prezentacija statuta APV prihvatili ideju da s Vojvodinom otvore zajedni?ku kancelariju u Briselu. Predsednik Skupštine Vojvodine najavio je da ?e statut biti predstavljen i lokalnim vlastima u Novom Pazaru, te da ?e se o terminu te posete usaglasiti s predsednicom Skupštine Srbije Slavicom ?uki?-Dejanovi?, koju je pohvalio za izuzetnu saradnju u kampanji promocije vojvo?anskog statuta po centralnoj Srbiji.

Egereši je kazao i da ?e se krajem aprila u Skupštini APV održati konferencija na kojoj ?e u?estvovati predstavnici evropskih regija koje ve? imaju kancelarije u Briselu, kako bi ovdašnjoj javnosti preneli svoja iskustva i prednosti takvih predstavništava kod lobiranja za pristup evropskim fondovima.

Šef vojvo?anskog parlamenta najavio je da ?e od 16. do 18. aprila biti održana manifestacija “Dani Vojvodine” u Istri. On je izrazio zadovoljstvo i zbog klju?ne uloge vojvo?anske skupštine u uspostavljanju parlamentarne saradnje izme?u pokrajinskog, ali i republi?kog parlamenta s parlamentima u regionu. Naveo je da su u tom pogledu u?injeni prvi koraci u ja?anju veza parlamentaraca iz Srbije s parlamentarcima iz Republike Srpske i iz Hrvatske, navode?i da ?e se ta saradnja proširiti i na druge parlamente u regionu.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!