Egereši: Očekujem da uskoro dobijemo saglasnost za kancelariju u Briselu

22 Mar 2011

„To je ono što želimo i očekujem da u naredna tri meseca dobijemo saglasnost Vlade Srbije i konačno otvorimo kancelariju u Briselu“, rekao je Egereši građanima Kule

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas u Kuli da o?ekuje da ?e Vojvodina uskoro dobiti potrebnu saglasnost Ministarstva spoljnih poslova Srbije za otvaranje Kancelarije Vojvodine u Briselu.
Egereši je gra?anima Kule na manifestaciji „Dan otvorenih vrata Skupštine Vojvodine – U susret gra?anima“ rekao da u Evropskoj uniji više od 200 regija i gradova imaju svoje kancelarije, sa jasnim interesom da lobiraju za svoje sredine.
„To je ono što želimo i mi. U tom pogledu o?ekujem da u naredna tri meseca dobijemo saglasnost Vlade Srbije i kona?no otvorimo kancelariju u Briselu“, rekao je Egereši, a prenosi pres služba Skupštine Vojvodine.
On je gra?anima predstavio i neke od klju?nih aktivnosti u Vojvodini koje se sprovede na promociji tolerancije i skladnog suživota i prevencije incidenata zasnovanih na verskoj ili nacionalnoj osnovi.
„Cilj nam je da ja?amo me?usobno poverenje gra?ana i ja?anje poverenja gra?ana u institucije”, naveo je Egereši i dodao da Opština Kula, kao višenacionalna i multikulturalna, predstavlja pravu sliku Vojvodine.
Predsednik Opštine Kula Svetozar Bukvi? predstavio je rad i funkcionisanje opštinske uprave, isti?u?i zadovoljstvo što je Kula, prema ocenama ombudsmana, jedna od najtolerantnijih opština u Vojvodini u kojoj složno živi 24 nacionalne zajednice.
Pored sastanka sa ?elnicima opstine, Egerši je danas razgovarao sa predstavnicima politi?kih organizacija, crkvenih velikodostojnika, javnih i privatnih preduze?a, škola i drugih institucija zna?ajnih za ovu sredinu.
Gra?ani su ukazali na to da je Opština Kula nekad bila peta po razvoju u Vojvodini, ali da je danas ovu opštinu mu?i nezaposlenost i nedovoljna iskoriš?enost privrednih kapaciteta.

(Autonimija)

Podelite ovu stranicu!