Egereši: Formirati vojvođansku policiju

12 Mar 2012

Vojvodina nije bauk

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je da nakon izbora mora da se definiše model finansiranja pokrajine, kao i da treba da se formria vojvo?anska policija.

Egereši je za današnji novosadski Dnevnik rekao da ja?anje politi?ke i ekonomske samostalnosti Vojvodine ne smeju da budu “bauk-teme”, ve? da Srbija Vojvodinu treba da prepozna kao svoju prednost u procesu demokratizacije društva i daljim koracima na putu ka EU.

Ocenio je da bi pozicija Srbije u tim procesima bila mnogo snažnija ukoliko bi se Vojvodini omogu?ila ve?a unutrašnja samostalnost koja bi uklju?ivala zakonodavnu, izvršnu i delom sudsku autonomiju.

“Imam utisak da je ugled Vojvodine ve?i u Evropi nego u Srbiji. Moramo razbiti predrasude koje vladaju kod nas o nekakvom vojvo?anskom seperatizmu. To su gluposti!”, poru?io je Egereši.

On se založio za formiranje vojvo?anske policije i rekao da „u svim demokratskim zemljama regije i lokalne samouprave imaju svoju policiju”.

„Vojvo?anska policija koja je postojala pre 30 godina bila je uspešna i imala je ugled. I da li neko sad tvrdi da je postojanje te vojvo?anske policije tad uticalo na raspad SFRJ? Toliko su apsurdni ti strahovi od Vojvodine”, kazao je Egereši.

On se založio za to da Srbija u?e u NATO i podsetio da su sve zemlje isto?ne Evrope koje su ušle u EU, prethodno postale ?lanice NATO, „pre svega iz bezbednosnih razloga”.

„Ne možemo mi biti van jednog bezbednosnog sistema koji je svuda oko nas. Pa, Srbija je okružena ?lanicama NATO-a”, kazao je Egereši i dodao da razume otpore koji u zemlji postoje prema tom vojnom savezu, zbog bombardovanja iz 1999. godine.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!