Egereši: Dunavska regija najvažniji evropski projekat regionalnih integracija

25 Feb 2010

Predsednik

Šandor EgerešiPredsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši u?estvovao je danas u radu konferencije «Strategija Evropske unije za dunavski region», koja se održava u Budimpešti, a organizatori konferencije su Evropska komisija i Vlada Republike Ma?arske.

Ova konferencija predstavlja drugu u nizu koja bi trebala da ubrza proces donošenja dunavske strategije, a odmah potom i formiranja dunavskog regiona, koje se o?ekuje tokom prve polovine 2011. godine za vreme predsedavanja Ma?arske Evropskom unijom. Osnovne teme konferencije bile su privredni, održivi i humani razvoj (kultura, obrazovanje i o?uvanje identiteta), kao i institucionalni razvoj i samouprave.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši naglasio je da Dunav predstavlja još uvek nedovoljno iskoriš?en potencijal, u politi?kom, privrednom i turisti?kom smislu i dodao svoje uverenje da ?e se u što kra?em roku precizirati konkretni projekti i njihovi nosioci koji ?e ?initi dunavsku strategiju, kako bi i gra?ani dunavskih regija i lokalnih samouprava mogli da vide konkretne rezultate ovakve saradnje.

«Sama ?injenica da je Evropski parlament zadužio Evropsku komisiju da u što kra?em roku izradi dunavsku strategiju i ubrza proces formiranja dunavskog regiona govori o tome da je ova tema jedan od prioriteta na nivou Evropske unije. Logi?no je da Srbija koja je dunavska zemlja i Vojvodina koja je dunavska regija, aktivno u?estvuju u celom ovom procesu kako bi na najbolji mogu?i na?in lobirali za svoje interese. Ono što u narednom periodu bude uvršteno u dunavsku strategiju, to ?e kasnije predstavljati i konkretan rezultat svih naših dugogodišnjih napora», istakao je Egereši nakon prvog dana konferencije.

Egereši je dodao i da Vojvodina ima dugogodišnje prijateljske odnose sa dunavskim regijama, ali da kada dunavski region zaživi, to ?e svakao olakšati saradnju sa dosadašnjim partnerima u oblasti turizma, kulture, privrede, pa i politi?ku saradnju.

«Na današnjoj konferenciji se kristališe najvažniji evropski projekat, izrada dunavske strategije u procesu osnivanja dunavske regije, što je jedan od najvažnijih prioriteta i aktivnosti AP Vojvodine u prethodnom periodu. Uveren sam da ?e u dunavskoj strategiji biti prepoznati zna?aj i uloga lokalnih samouprava i regija kao noslilaca najvažnijih projekata koji ?e istovremeno održavati stvarni interes gra?ana koji žive duž Dunava», naglasio je Egereši.

Plenarni deo konferencije otvorili su visoki predstavnici vlada Ma?arske, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, Slova?ke, Moldavije i Srbije, koju je predstavljao potpredsednik Vlade Republike Srbije Božidar ?eli?.

Konferenciji su, pored predsednika Egerešija, prisustvovali i potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za me?unarodnu regionalnu saradnju Boris Barjaktarovi? i predsednik opštine Apatin i poslanik u Skupštini AP Vojvodine dr Živorad Smiljani?.

(PSINFO)