Egereši: Bez informacija o pretnjama vojvođanskim političarima

29 Apr 2009

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas da vojvo?anski Savet za bezbednost još od polici…

Šandor EgerešiPredsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas da vojvo?anski Savet za bezbednost još od policije nije dobio izveštaj u vezi sa pretnjama pojedinim vojvo?anskim politi?arima.
Egereši je novinarima u Novom Sadu rekao da ?e pokrajinski Savet za bezbednost ponovo zasedati u maju i razmotriti rad policije na konkretnom slu?aju, kao i još neka aktuelna bezbedonosna pitanja u Vojvodini.
Savet za bezbednost zatražio je 9. marta od MUP-a Srbije izveštaj o istrazi povodom prete?eg pisma koje je upu?eno Egerešiju i još nekim pokrajinskim funkcionerima.
Savet je od MUP-a zatražio izveštaj o rezultatima dosadašnje istrage o prete?em pismu koje je stiglo na adresu Skupštine Vojvodine, kao i to da istraga bude ubrzana i efikasna.
Egereši i nekoliko funkcionera raznih stranaka dobili su po?etkom marta prete?e pismo u kojem se navodi da ?e biti “osu?eni na smrt” ukoliko se usvoji novi Statut Vojvodine.
Pismo su potpisale organizacije Jugoslovenski patriotski savez, Patriotski savez Srbije, Ma?arski patriotski savez i Vojvo?anski savez patriota, a ono je upu?eno iz Beograda na adresu Skupštine Vojvodine.
Pretnje smr?u upu?ene su i predsedniku Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvanu Pastoru, predsedniku Lige socijademokrata Vojvodine Nenadu ?anku, predsedniku Pokrajinskog odbora Demokratske stranke Dušanu Elezovi?u i predsedniku Pokrajinskog odbora Socijalisti?ke partije Srbije Dušanu Bajatovi?u.
Pretnje su upu?ene i funkcioneru Socijaldemokratske partije Vojvodine Živanu Berisavljevi?u, funkcioneru SVM-a Laslu Vargi i ?lanovima nevladine organizacije Vojvo?anski klub.
?lanovi Saveta za bezbednost zatražili su 9. marta i pismeni izveštaj MUP-a o protestu koji je 17. februara održan u Novom Sadu, kao i izveštaj nadležnog tužilaštva o tome da li je bilo elemenata krivi?nog dela u parolama koje su uzvikivane na ovom skupu.
Na protestnom okupljanju koje je tog dana u Novom Sadu organizovano povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova demonstranti su uzvikivali “Nož, žica, Srebrenica”, “?anka pod nož”, uvredljive poruke na ra?un predsednika Izvršnog ve?a Vojvodine Bojana Pajti?a i Albanaca i parole podrške haškom optuženiku Ratku Mladi?u.
Demonstranti su nosili srpske zastave, zastave klerofašisti?ke organizacije Obraz, zastave organizacije 1389, a prime?eni su i ?lanovi neonacisti?ke organizacije Nacionalni stroj.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!