E-karton: Objedinjeni podaci spašavaju život

27 Dec 2015

U Hrvatskoj se provodi pilot-projekt koji omogućava jednostavniju i kvalitetniju njegu pacijenata

U Hrvatskoj se provodi pilot-projekt e-karton. Tisu?u pacijenata u Karlova?koj županiji ima svoje zdravstvene kartone u elektronskom obliku, a do kraja idu?e godine trebali bi ih imati svi u Hrvatskoj.

Podatke upisuju obiteljski lije?nici, specijalisti, ali i stomatolozi. A ako pacijent pristane, vidljivi su svima u zdravstvu.

U mnogim ordinacijama obiteljske medicine uvijek je gužva. A Stjepan Sol?anski je u jednoj takvoj barem jednom tjedno jer boluje od više kroni?nih bolesti.

Šest operacija na o?ima, žu?ni kamenci, kroni?na upala miši?a…to je samo dio njegovih tegoba. Nakon pregleda, njegov ?e lije?nik svaku dijagnozu i terapiju upisati u e-karton.

“Ja sam neobi?no zadovoljan. Ja u Op?u bolnicu Karlovac oti?em bez ikakvih problema, bez nekakvih nalaza, bez i?ega. Sve imaju gore uba?eno. Oni pregledaju i znaju sve – i lijekove koje trošim, dijagnoze razne itd.”, kaže Stjepan.

Smanjenje administracije

Sve to znat ?e i u ljekarnama. Preporu?iti neki lijek bez recepta sada ?e biti mnogo sigurnije.

“Lakše ?emo im mo?i dati savjet i vidjet ?emo koje lijekove pacijent koristi i da li dolazi do kakvih interakcija kod tih lijekova”, kaže farmaceutkinja Dunja Jebrini.

Do?e li pacijent u ozbiljnu nevolju, e-karton mu može spasiti život – pristup ve? u pokusnoj fazi imaju i lije?nici hitne pomo?i, kojima pacijenti ?esto do?u u nesvijesti ili u šoku.

“Dolaze bez dokumentacije i ovo bi bio na?in na koji bi mi u svakom trenutku imali sve dostupne podatke o pacijentu i što se ti?e njegovih alergija, bolesti koje lije?i, lijekova koje uzima i svih drugih stanja koja nam mogu biti važna. A ujedno i vid interakcije s njihovim osobnim lije?nicima”, kaže Jasna Topi? iz OB Karlovac.

Kod osobnih lije?nika sve po?inje, ali i završava. Sustav je siguran – lije?nici ulaze pomo?u pametne kartice i lozinke, a svi pacijenti mogu birati žele li da se njihovi podaci vide.

Bolesti koje mogu stigmatizirati, poput spolnih i mentalnih, ne?e se unositi, izvještava reporterka Al Jazeere Martina Kiseljak.

“Ovo nam olakšava što se ti?e administracije. Zna?i podaci su objedinjeni na jednom mjestu, nema prepisivanja iz nalaza bolni?kih specijalista, nema prepisivanja u naše programske aplikacije, otpusnih pisama, prispjelih nalaza. Sve nam je tu, a mi se više možemo okrenuti pacijentu u lice, pogledati ga, postaviti dijagnozu i uspostaviti adekvatnu terapiju”, objašnjava Goran Lazi?, lije?nik obiteljske medicine.

Smanjiti liste ?ekanja

Tisu?u pacijenata u pilot-projektu ima e-kartone, u koje je dosad upisano blizu 5.000 dijagnoza i drugih zapisa.

Uklju?eno je ukupno 26 ordinacija pedijatara, obiteljskih lije?nika, ginekologa i stomatologa. Uskoro projekt kre?e i u laboratorijima te ljekarnama.

“Ono što je glavni cilj ovdje je smanjiti liste ?ekanja, ubrzati dijagnostiku, poja?ati sigurnost i skrb o pacijentu, staviti pacijenta u centar sustava, gdje se onda informatizacijom cijeli sustav onih koji ga lije?e bilo da se radi o hitnoj, laboratoriju, ljekarni, obiteljskom lije?niku da skrbe o njemu zajedno”, kaže Tatjana Pren?a Trupec, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Tako ?e terapija obiteljskog lije?nika biti poznata svakome – od ljekarne do hitne pomo?i – ?ak i ako je se pacijent ne može sjetiti.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!