DZVM: SVM medije na mađarskom pretvorio u partijska glasila

11 Mar 2014

Nacionalni savet Mađara kao alatka za cenzuru medija

Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara (DZVM) optužila je danas medije na ma?arskom jeziku ?iji je osniva? Nacionalni savet Ma?ara da izveštavaju “jednostrano i pristrasno”, u korist Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM).

DZVM je u saopštenju za javnost ocenio da je SVM preko Nacionalnog saveta Ma?ara “u potpunosti preuzeo kontrolu” nad ure?iva?kom politikom medija poput dnevnog lista Ma?ar so (Magyar Szo), nedeljnika Het nap i RTV Panon (Pannon), i pretvorio ih u “partijska glasila”.

“Na taj na?in su ozbiljno narušili slobodu medija na ma?arskom jeziku, njihovu verodostojnost i nepristrasnost i dali svoj doprinos srozavanju i daljem uništavanju ovih medija”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da zadatak Nacionalnog saveta Ma?ara nije da cenzuriše medije i vrši politi?ki uticaj nad njima, ve? da radi na opstanku i razvoju identiteta Ma?ara u Vojvodini, bez obzira na njihovu partijsku pripadnost.

DZVM je poru?io da je zakon jednak za sve, kako za ve?inske tako i za manjinske medije, i omogu?uje po?ednaku medijsku zastupljenost svim politi?kim subjektima koji u?estvuju u izbornom procesu.

“Svima, pa i vojvo?anskim Ma?arima pripada to pravo da imaju objektivno i nepristrasno medijsko izveštavanje i slobodne izbore bez ikakvih pritisaka”, piše u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!