DZVM: Pastor koristi mađarsku pomoć za izbornu kampanju

05 Feb 2016

Kako je moguće da su osnivači, članovi upravnog odbora i saradnici fondacije Prosperitati članovi SVM?

Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara (DZVM) saopštila je danas da su izjave lidera Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvana Pastora vezane za raspodelu novca u programu ma?arske vlade za ekonomsko osnaživanje vojvo?anskih Ma?ara, “neodgovorno i eti?ki problemati?no tematizovanje ovog projekta u svrhu strana?ke predizborne kampanje”.

Radi se o projektu u kojem ?e Ma?arska u naredne tri godine vojvo?anskim privrednicima i poljoprivrednicima dodeliti kredite ukupne vrednosti od oko 160 miliona evra, a kao partnera u tom projektu ma?arska vlada je navela SVM.

Projekat je izazvao podeljene reakcije u pokrajini i otvorio pitanje da li bi stranke smele da u?estvuje u ovakvim projektima, a Ištvan Pastor je ranije izjavio da njegova stranka ne?e u?estvovati u podeli novca, ve? da ?e biti osnovane kancelarije za pomo? gradjanima za konkurisanje za novac.

DZVM je u saopštenju za javnost navela da se u upravnim telima fondacije “Prosperitati”, koja ?e biti zadužena za sprovo?jenje ma?arske pomo?i, ve? nalaze ?lanovi te stranke.

Kako stoji u saopštenju DZVM, osim toga stranka Ištvana Pastora pred predstoje?e republi?ke, pokrajinske i lokalne izbore, ma?arskom bira?kom telu ne može prikazati nikakve rezultate svog u?eš?a u republi?koj vladi, pa je ovo tema “koju bi mogli iskoristiti u predizbornoj kampanji”.

“Pastor je javno izjavio da ?e se distribucija ovih sredstava vršiti transparentno i bez strana?ke obojenosti. Zbog toga tražimo da javno objasni kako je mogu?e da su osniva?i, ?lanovi upravnog odbora i saradnici fondacije ‘Prosperitati’, zadužene za sprovo?enje konkursa za dodeljivanje sredstava, sve sami ?lanovi ili bliski saradnici SVM“, piše u saoštenju.

Dodaje se i da je izvršni direktor fondacije “Prosperitati” Juhas Balint, ujedno i zamenik pokrajinskog sekretara za privredu, i postavlja pitanje da li se u ovom slu?aju radi o sukobu interesa.

“DZVM poziva vojvo?anske Ma?are da uprkos svim navedenim nejasno?ama u što ve?em broju podnesu svoje projekte na ve? raspisane konkurse. Konkursna dokumentacija je besplatna, a može prona?i na sajtu  www.prosperitati.rs”, dodao je DZVM.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!