DZVM: Licemeran odnos SVM prema budžetu APV

16 Dec 2015

Budžet Srbije će dovesti do daljeg osiromašenja građana Vojvodine, pa tako i vojvođanskih Mađara

Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara (DZVM) osudila je odluku Saveza vojvo?anskih Ma?ara da glasa za republi?ki budžet, ocenjuju?i da taj potez predstavlja licemerno ponašanje.

“Dok u Skupštini Republike Srbije kao ?lanovi vladaju?e koalicije snishodljivo stiskaju dugme za usvajanje republi?kog budžeta za 2016. godinu, dotle u AP Vojvodini na na sav glas ko?operno pri?aju o ‘okrnjenom’ vojvo?anskom budžetu prebacuju?i sopstvenu krivicu na druge. Svoja (ne) dela pravdaju time da su ‘u datom trenutku toliko mogli’, te da su ipak uspeli da u budžet za 2016. godinu ‘ugrade’ sredstva za kapitalne projekte od zna?aja za ma?arsku zajednicu u Vojvodini”, isiti?e se u saopštenju DZVM.

DZVM navodi i da su neki od tih kapitalnih projekata zapravo unapred dogovoreni me?unarodnim ugovorima i da su se svakako morali na?i u republi?kom budžetu, uz opasku da je SVM “zapravo pružio podršku budžetu koji ne ispunjava ustavom garantovanih sedam posto za AP Vojvodinu, predvi?a otpuštanja u javnom sektoru, smanjenje subvencija poljoprivrednicima, kao i smanjenje sredstava lokalnim samoupravama”.

“Sve ove mere ?e dovesti do daljeg osiromašenja gra?ana Vojvodine, pa tako i vojvo?anskih Ma?ara, do gubitka radnih mesta i kolapsa lokalnih samouprava, sa velikim izgledom narušavanja i ovako krhkog principa proporcionalnog zapošljavanja u državnim strukturama”, zaklju?uje se u saopštenju.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!