Džigurski: Nepotrebno ugašen Fond za razvoj civilnog društva

19 Jan 2012

„Da li je uz nekoliko stotina nepotrebnih agencija u Srbiji ovaj Fond zaista bio višak? Kome i zašto je predstavljalo smetnju da organi Vojvodine doprinesu razvoju civilnog društva?”

Bivši ?lan Upravnog odbora ugašenog Fonda za razvoj neprofitnog sektora Vojvodine Sever Džigurski ocenio je danas da je gašenje tog fonda zapravo odraz suštinskog nerazumevanja zna?aja civilnog društva za razvoj demokratije.

„Da li je uz nekoliko stotina nepotrebnih agencija u Srbiji ovaj Fond zaista bio višak? Kome i zašto je predstavljalo smetnju da organi Vojvodine doprinesu razvoju civilnog društva?”, upitao je Džigurski u saopštenju za javnost.

Skupština Vojvodine donela je 7. decembra prošle godine odluku o gašenju Fonda za razvoj neprofitnog sektora. Tom odlukom Agencija za ravnomerni regionalni razvoj Vojvodine preuzela je zaposlena lica, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu bivšeg fonda. Odluka je stupila na snagu 1. januara 2012. godine, kada je Fond i zvani?no prestao da postoji.

„Marginalizacija Fonda zapo?eta je pre dve godine drasti?nim smanjenjem sredstava koja su za njegov rad izdvajana iz budžeta. Sti?e se utisak, iz politi?kih razloga”, naveo je Džigurski. On je precizirao da Agencija za ravnomerni regionalni razvoj Vojvodine u svom mandatu nema podršku razvoju civilnog društva niti saradnju sa udruženjima.

Džigurski je izrazio uverenje da ?e Vlada i Skupština Vojvodine formirati novo telo koje ?e nastaviti da radi na razvoju civilnog društva i u?eš?a gra?ana u procesima donošenja odluka.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!