Dva lica Njemačke na dočeku izbjeglica

07 Sep 2015

Neonacisti i antinacisti su se sukobili na željezničkoj stanici u Dortmundu, a u Minhenu su izbjeglice dočekane pjesmom i aplauzom

Ma?arske vlasti su dopustile su izbjeglicama korištenje redovnih željezni?kih linija koje vode do zapadne granice Austrije.

Više se ne provjeravaju vize, što je izbjeglicama otežavalo kretanje.

U Njema?ku je ovog vikenda stiglo gotovo 13 hiljada izbjeglica, najviše njih u Minhen.

U Austriju, preko grani?nog prijelaza kod Nickelsdorfa, ušlo je 14 hiljada ljudi. Svega 30 ih je podnijelo azil za ostanak u toj zemlji.

Neonacisti i antinacisti su se rano u nedjelju sukobili na glavnoj željezni?koj stanici u njema?kom gradu Dortmundu, tokom do?eka austrijskog voza koji je dovozio izbjeglice.

Oni koji podržavaju dolazak izbjeglica su na stanicu stigli oko pono?i sa dekama i hranom. Neonacisti su stigli nedugo zatim.

Policija je razdvojila dvije grupe, ali je situacija bila napeta duže od dva sata.

Neonacisti su napustili podru?je oko 3:30 ujutro, dok su pristalice izbjeglica ostali na stanici kako bi sa?ekali izbjeglice.

U Austriju i Njema?ku do sada je stiglo više hiljada iscrpljenih izbjeglica, a samo u Minhen stiglo je 8.000 izbjeglica.

Izbjeglice, od koji su mnogi iz Sirije u kojoj ve? godinama bjesni rat, stigli su vozom i autobusima u Be?, a zatim vozom do Minhena i drugih njema?kih gradova.

Posljednjim vozom no?as u 1:30 sati stigla je grupa od gotovo 1.000 izbjeglica u Minhen iz Austrije, ?ime je od subote u bavarsku prijestolnicu došlo približno 8.000 migranata.

Policija ih je usmjerila u drugi voz za Dortmund na suprotnoj platformi.

Ljekari su pregledali ve?inu onih koji su stigli u subotu do prihvatnih centara u Minhenu i okolini.

Izbjeglice su dobile hranu i odje?u.

Mnogi su naveli da su iz Sirije, dok su ostali bili iz Afganistana i Iraka, ali i iz Eritreje.

Reporterka Al Jazeere Jelena Glušac javlja iz Nickelsdorfa na ma?arsko-austrijskoj granici da izbjeglice koje pristižu mogu odlu?iti da li ?e u?i u voz ka Njema?koj ili u autobus ka nekom od gradova Austrije.

”Policija je rekla da svu birokratiju nastoji da potpuno zaboravi jer trentuno ne želi da zadržava ljude bez preke potrebe, da što lakše i brže nastave put”, javila je Glušac.

Austrijska policija kaže da dobro sara?uje sa njema?kim kolegama, dok sa ma?arske strane nisu dobili zvani?ne podatke o tome koliko se još izbjeglica o?ekuje.

Iz Be?a je prema ma?arskoj granici krenuo konvoj od 200 automobila gra?ana koji žele pomo?i u transportu izbjeglica iz Ma?arske.

Na srpsko-ma?arskoj granici, u mjestu Roszke, otvoren je novi izbjegli?ki kamp, 200 metara od onog gdje su sedmicama bile smještene izbjeglice i gdje je došlo do pobune zbog loših uslova, javlja reporter Al Jazeere Marko Suboti?.

U novom kampu mjere sigurnosti su mnogo ve?e. Bodljikava žica i visoke ograde nalaze se oko kampa.

Svakog trenutka pristižu desetine izbjeglica, uglavnom iz Sirije.

Raspodjela po pokrajinama Njema?ke

Hiljade izbjeglica koje su no?as na željezni?koj stanici u Minhenu do?ekane aplauzom i pjesmom, bit ?e raspodijeljene po pokrajinama, bez opcije da za nekoliko dana ponovno budu premještane u neke nove prihvatne centre, navode mediji i prenose da je jedan dio upu?en u Dortmund, Diseldorf, Drezden i druge gradove.

Ministrica za socijalnu politiku Bavarske, odakle su kancelarku Angelu Merkel zbog dogovora sa Ma?arskom i Austrijom o prihvatu gotovo 8.000 ljudi žestoko kritizirali, Emilia Mueller, pozvala je danas Evropu da ne ostavi Njema?ku samu da rješava izbjegli?ki problem.

“Nama je potrebna podrška cijele Evrope, dalje ovako ne ide”, rekla je Mueller, prenose mediji i navode da ?e tokom vikenda izbjeglice biti raspore?ene po ?vrstom pravilu, takozvanom “Koenigsteiner klju?u” koji se odnosi na broj stanovnika odre?ene pokrajine i njene finansijske potencijale.

Najve?i broj izbjeglica ove godine trebalo bi da bude smješten u Sjevernoj Rajni Vestfaliji, najmnogoljudnijoj pokrajini sa više od 18 miliona stanovnika, a za njom slijedi Bavarska, pa Baden-Wurttemberg, dok bi najmanja kvota izbjeglica trebalo da bude u Bremenu, Saru i Meklenburg-Prednjoj Pomeraniji.

Njema?ka željeznica, koja je stavila svoje uposlenike i vozove na raspolaganje, saop?ila je danas da ?e se i dalje angažirati da planirani broj izbjeglica stigne u Njema?ku.

Poslije dana konfrontacije i haosa na željezni?koj stanici Keleti u Budimpešti, Ma?arska je otvorila svoje granice sa Austrijom i hiljade izbjeglica je krenulo autobusima, vozovima i pješke ka Njema?koj kao klju?noj destinaciji gdje se o?ekuje dolazak 800.000 ljudi ove godine.

Postoji mala naznaka koordiniranog odgovora na izbjegli?ku krizu u Evropskoj uniji (EU), gdje je tokom ove godine ve? stiglo 350.000 migranata.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!