Dužnička kriza neminovna u Srbiji

12 Dec 2011

Javni dug dostigao 46,7 odsto BDP-a, dva procentna poena više od zakonskog minimuma. Država ima ozbiljne, uznemirujuće, rashode koje ne može da podmiri ako se ne zaduži, upozorava Dragomir Janković

Izvršni direktor Evropskog ekonomskog instituta u Briselu Dragomir Jankovi? kaže da bi trebalo vrlo upozoravaju?e shvatiti prekora?enje limita javnog duga.
Narodna banka Srbije objavila je da je nivo javnog duga na kraju septembra ove godine dostigao 46,7 odsto bruto doma?eg proizvoda, dva procentna poena više od zakonskog limita.

“Ako najreferentnija finansijska ustanova, nacionalna banka, saopšti da država troši vrlo brzo i vrlo ozbiljno, ?ak preko zakonskih granica, onda to treba shvatiti kao vrlo alarmantnu situaciju u samoj ekonomiji i kao ozbiljnu krizu u samom srpskom društvu”, kaže Jankovi? za Radio B92.

Na pitanje da li ?e država kona?no nešto preduzeti i smanjiti zaduživanje, on kaže da država prosto nema dodatnih fiskalnih izvora a ima veoma velike apetite kada je u pitanju potrošnja.

“Ne o?ekujem da ?e država zaustaviti potrošnju nego da ?e tražiti nove na?ine zaduživanja od komercijalnih kredita, pa i kredite kod razli?itih finansijskih institucija koje nisu MMF i koje nisu Evropska banka za obnovu i razvoj”, upozorava Jankovi?.

Zbog toga, kako kaže, izražava bojazan da da je dužni?ka kriza u Srbiji neminovna.

“Srpska privreda nije u stanju da pravi ozbiljan društveni proizvod i nije u stanju da na neki na?in revitalizuje svoju proizvodnju ( u Srbiji je relativno nizak, ako ne i uznemiruju?e mali nivo privrednog rasta) i takva ekonomija nije u stanju da iz fiskalnih prihoda izdržava ozbiljne rashode države koji u zaista uzmemiruju?i. U tim okolnostima, državi ostaje da se zaduži i da nadomesti svoje ve?e potrebe za potrošnjom”, objasnio je Jankovi?.

Govore?i o novoj politici stroge budžetske discipline u evrozoni posle britanskog “ne” takvoj politici, Jankovi? smatra da ?e ona morati da se sprovede jer prosto pojedine zemlje EU ne?e mo?i da opstanu.

Podelite ovu stranicu!