Dušan Popov dobitnik Februarske nagrade

27 Jan 2012

Zahvaljujući Popovu, Novi Sad jedan od retkih gradova koji imaju svoju enciklopediju

Skupština Novog Sada odlu?ila je danas da najviše gradsko priznanje, Februarsku nagradu, ove godine dobije novinar, publicista i istori?ar Dušan Popov.

Popovu ?e nagrada biti uru?ena 1. februara u Srpskom narodnom pozorištu, kada ?e biti održana Sve?ana akademija.

Popov je autor “Enciklopedije Novog Sada”, dela koje se sastoji od 30 tomova, a ?lanovi resorne gradske komisije su obrazložili da je, zahvaljuju?i Popovu, Novi Sad jedan od retkih gradova koji imaju svoju enciklopediju.

Popov je ro?en u Mokrinu, školovao se u Novom Sadu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Novinarstvom je po?eo da se bavi od 1945. godine u listovima “Slobodna Vojvodina (današnji Dnevnik) i “Glas omladine”.

U listu “Dnevnik” prešao je put od mla?eg saradnika do zamenika glavnog urednika. Kao mlad novinar postavljen je za glavnog urednika kulturne institucije, Tribina mladih.

Godine 1972. bio je prvi glavni urednik tek osnovane Televizije Novi Sad.

Dugo godina bio je ?lan upravnog i izvršnog odbora Matice srpske, a u tri mandata i njen sekretar. U Sterijinom pozorju bio je prvi generalni sekretar.

Februarska nagrada dodeljuje se zaslužnim pojedincima, u znak se?anja na dan kada je 1748. godine austrougarska carica Marija Terezija dodelila Novom Sadu status Slobodnog kraljevskog grada pod ?etiri imena: Novi Sad, na ma?arskom Ujvidek, na nema?kom Neusatz i na latinskom Neoplanta.

Dušana Popova je za Februarsku nagradu predložilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine.

(Beta/Autonomija)

Podelite ovu stranicu!