DUŠAN PETRIČIĆ: Milošević nije ovoliko podelio narod

04 Sep 2016

Svi prevaranti na vlasti smatraju da vladaju imbecilnim narodom i da mogu da mu rade šta hoće

Kod nas se ve? duže vreme vodi polemika o cenzuri i autocenzuri, o tome da li u Srbiji može slobodno da se piše i govori, ili se svaka kritika vlasti tretira kao neprijateljski akt. Ovaj spor je ponovo aktuelizovala sama vlast, otvaranjem izložbe „Necenzurisane laži”. Zajedno sa kolegom Koraksom, karikaturista Politike Dušan Petri?i? je najavio da ?e tužiti SNS jer su izložili njegove radove a da nisu za to tražili saglasnost.

Zbog ?ega ste odustali od tužbe?

U jednom trenutku se zaista rodila ideja da ih tužimo. Tužba je trebalo da bude znak otpora prema jednom bezobraznom ?inu. Nakon konsultacija sa advokatima i me?usobnih razgovora zaklju?ili smo da ona zapravo ne bi imala smisla. Velike su šanse da bi bila odba?ena kao neta?na, neprecizna, lažna… To nam nikako ne bi odgovaralo jer smo mi zapravo želeli da pokažemo do koje mere vlast vara gra?ane tvrde?i da su u galeriji izložene laži o njima. U svakoj normalnoj državi mogli bismo da ih tužimo za elementarno kršenje autorskih prava. Jedan iskusan advokat mi je rekao da ?emo verovatno nai?i na nekog „samostalnog sudiju” koji ?e nam re?i da se bavimo glupostima. Tako bi naša osnovna ideja izgubila, dali bismo im opet loptu na volej, što nismo hteli. Dovoljno se oni brukaju i bez nas. Shvatili smo da bi se opet pokazalo nešto što svi ve? znamo, a to je da je srpsko pravosu?e nikakvo. Izložba sama po sebi vrlo precizno i jasno govori o stanju društva u kome živimo.

Kad gra?anin izrazi sumnju u pravosu?e, onda to zna?i da sumnja u ceo sistem i institucije.

Naravno. U jednom trenutku smo se zajedno ?udili kako nam je uopšte palo na pamet da ih tužimo. Svako od nas živi u nekom svom svetu i o?igledno se povremeno zanesemo u želji da verujemo da nam nije tako loše. Valjda sve u želji da verujemo da postoji pristojnije pravosu?e, obrazovanje, kultura, informisanje. Onda se trgnete i shvatite da živite u ogromnoj laži. Svakodnevno bauljate i ?ekate kada ?e se srušiti kula od karata.

Kada je re? o cenzuri i odnosu prema medijima, neko bi vam rekao da je ova vlast samo nastavila tamo gde je prethodna stala. Da su „oni” kao i „ovi” sve držali u svojim rukama kroz prikriveno vlasništvo i razne politi?ke uticaje. Šta biste im odgovorili?

Svaka se vlast nastavlja na onu prethodnu. Moje mišljenje je da se ova vlast više nadovezuje na Miloševi?evu nego na DS-ovu. Nema sumnje da su demokrate svašta radile s medijima, kulturom, obrazovanjem, privatizacijama, korupcijom. ?injenica je da je prevaranata koji vode Srbiju uvek bilo. Nije nam prvi put da imamo prevaranta na ?elu države. Svi prevaranti na vlasti smatraju da vladaju imbecilnim narodom i da mogu da mu rade šta ho?e. Ja sam duboko ube?en da je Miloševi? mislio da su Srbi jedan glup narod i da njime može da manipuliše. On je to i radio, ali se istovremeno trudio da ne bude previše o?igledno. Verovatno zato nije bio mnogo prisutan u medijima.

Naš sadašnji vladar je shvatio da je stanje svesti i duha naroda takvo da može da pri?a i radi šta ho?e, a da ?e taj isti narod da mu kli?e i glasa za njega. Gledaju?i ga povremeno na konferencijama za novinare, ne mogu da se otmem utisku da on ose?a jedno ogromno unutrašnje zadovoljstvo što se prema okruženju odnosi kao prema imbecilima, a sredina na to ne reaguje.

Zar to nije sramota i novinara i onih koji ga okružuju? Uglavnom ?ute i snishodljivo se ponašaju.

Ovakva vlast nije pala s Marsa, ona je nastala iz društvenog miljea. Meni je neverovatna brzina kojom se medijska vojska, pre nego što je Vu?i? i došao na vlast, prestrojila, postrojila i potpuno mu predala informisanje. Još iz vremena kada je bio ministar, Vu?i? je najavljivao da bi mogao biti neprijatan vladar koji ?e umeti da iza?e na kraj s medijima. Brzina kojom su se urednici i novinari predali je zastrašuju?a. To jasno pokazuje u kakvoj sredini živimo.

U svakom slu?aju, meni nije lakše što mu se o?igledno može da se tako ponaša. Po?injem da verujem da je sebi dao u zadatak da pokaže Srbima kakvi su zapravo. Samo je pitanje trenutka i vremena kada ?e taj isti narod iza?i iz svoje ?aure i shvatiti šta se dešava.

Ne mogu mu ništa novinari, saradnici, ministri. Dok se on izdire na ?lanove Vlade, oni ponizno ?ute. Pitam se od kog su materijala pravljeni kad trpe tu vrstu poniženja, zarad vlasti i materijalnih i drugih privilegija.To je ono što sadašnju vlast ?ini druga?ijom od svih prethodnih. Ja ne mrzim nikoga, ali se gadim tolike koli?ine snishodljivosti.

On je ponizio i sebe. Poznato je šta mislim o radikalima. Me?utim, duboko sam ube?en da je potpuno nemoralno da pretr?ite s jedne na drugu stranu i tvrdite da vi zapravo nikad niste bili s njima, odnosno da ste godinama bili u teškoj zabludi.

Odnosno, postanete najve?i Evropejac, a prethodno ste proglašavali za izdajnike sve koji su se zalagali za ulazak u EU.

To je za mene još jedna vrsta duboke shizofrenije koja je skoro neobjašnjiva. Duboko sam ube?en da ovaj „veliki” broj glasa?a koji su tako?e pretr?ali iz SRS u SNS niti veruje u Evropsku uniju, niti želi da u?e u nju. Vo?a im sada govori da nema druge alternative osim EU. Potpisujem da njegovi bira?i ne veruju u to.

Postoje samo dve mogu?nosti: ili su oni toliko slu?eni da ne vide i ne ?uju šta im se govori, ili negde duboko u sebi pretpostavljaju da je on tako veliki igra? da sve druge zamajava i da ?e samo u jednom trenutku re?i „ništa nam ne možete, ne?emo u Evropu, idemo na drugu stranu”.

Zar ne mislite da je upravo Evropska unija pomogla njegov dolazak na vlast?

Sasvim sigurno su Evropska unija, Amerika i kompletan Zapad pripomogli. Ja sam u to vreme bio u Kanadi i slušao sam pri?e kako Nikoli? i Vu?i? ne izlaze iz zapadnih ambasada i to dve godine pre nego što su došli na vlast.

Da li su zapravo samo oni mogli na ovaj na?in da reše pitanje Kosova?

Li?no nemam ništa protiv rešavanja pitanja Kosova. Ono je odavno izgubljeno. Me?utim i dalje tvrdim da ?e Vu?i? tražiti svaku mogu?u situaciju da prevari i Evropu i Ameriku. Ne verujem da je Zapad naivan kao naš narod, ali mislim da trenutno ozbiljno u?estvuje u velikoj prevari. Šta god bilo u pitanju, sve ?emo mi na kraju platiti.

Svidelo se to nekome ili ne, SNS je dobio najve?u podršku.

Ne mislim da je dobio toliku podršku kako se predstavlja, ali je sasvim sigurno da je re? o ve?ini. Svetislav Basara je pokušavaju?i da na?e odgovor na isto pitanje, nedavno napisao da je Srbija jedna velika tajna. Verovatno je problem u tome što smo nau?ili da živimo jadno, bedno i sirotinjski u banana državi. Tuga su naše prljave ku?e, prljave ulice, prljavi parkovi, prljavi WC-i.

Nastavak teksta možete pro?itati u 33. broju štampanog izdanja ?asopisa “Nova Ekonomija”

(Dijana Ivanov Kadi?, Nova Ekonomija)

Podelite ovu stranicu!