DUŠAN MAŠIĆ: Voleo bih da Nikolić uzme broj 1 u akciji #sedamhiljada

24 Apr 2015

"Ovo bi mogla da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada"

“Ovo bi mogla da bude najmasovnija akcija saose?anja sa žrtvama Srebrenice do sada. Moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni. Svaki pojedinac ima subjektivni ose?aj solidarnosti i na njemu je da odlu?i da li ho?e da ga iskaže ili ne. Iskreno, voleo bih kada bi broj jedan uzeo gradjanin Tomislav Nikoli?”, kaže za RSE novinar Dušan Maši?, inicijator akcije #sedam hiljada, koju je pre nekoliko dana pokrenuo na Tviteru i na Fejsbuku.

Cilj ove akcije je da se 11. jula ispred zgrade Narodne skupštine Srbije okupi 7.000 osoba, te da, legnuvši, odaju po?ast ubijenima u Srebrenici.

RSE: Zbog ?ega je za Srbiju bitna ova akcija?

Maši?: Ovo bi mogla da bude najmasovnija akcija saose?anja sa žrtvama Srebrenice do sada. Na taj na?in pokaza?emo da idemo u dobrom pravcu, jer ima mnogo onih koji se plaše da smo danas bliži nekom novom ratu, nego što smo se udaljili od prethodnog. Uspeh je i to što mi o Srebrenici pri?amo sada u aprilu, a ne samo 11. jula.

RSE: Ako smo 20 godina potrošili, šta Vas sada uverava da bi ova akcija mogla imati suštinskog uticaja i da bi vodila katarzi?

Maši?: Ne mislim da ?e #sedamhiljada suštinski promeniti nešto. Samo ?e svima nama pokazati da moramo da krenemo od sebe i da moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni. Na bilo kojem planu.

RSE: U kojim delovima društva o?ekujete najve?i otpor?

Maši?: U svim, jer ne može se društvo deliti tek tako na dobre i loše. I me?u elitom ima onih koji se užasavaju jedne ovakve akcije, kao što i medju najsiromašnijim i neobrazovanim slojem društva ima onih koji bi u?inili sve što mogu da #sedamhiljada uspe.

RSE: Kakve su reakcije?

Maši?: Kao i sve na Balkanu – ekstremne. Od onih koji prete, do onih koji su oduševljeni sa #sedamhiljada.

RSE: Od koga dolaze pretnje?

Maši?: Od ljudi koji o?igledno ne shvataju ni šta nam se dogodilo, ali mnogo važnije ni šta nam se dešava. Ljudi kojima je prošlost mnogo važnija od budu?nosti. Uz to, odbijaju da prihvate tu istu prošlost kakva jeste. A nije bila lepa.

RSE: Ako ve? sada stižu pretnje postoji li opasnost za bezbednost u?esnika akcije na sam dan održavanja?

Maši?: Ukoliko nas zaista bude 7000 ne verujem. Uostalom, policija je u Srbiji pokazala da kada želi da obezbedi neki skup ona to i može. Važno je samo da želi.

RSE: Da li bi ovakvom akcijom gra?ani pokazali ve?u zrelost od svih postmiloševi?evskih elita?

Maši?: Ja ne volim tu podelu na gradjane i elitu, jer i elitu ?ine neki gra?ani i gra?anke. Ovo je njihov skup i ko god da do?e – bi?e dobrodošao.

RSE: Oni koji se prijavljuju dobijaju brojeve. Vi, kao inicijator akcije, imate broj sedam hiljada. Koga biste voleli da vidite sa brojem 1?

Maši?: Akcija je krenula na Tviteru, uskoro ?e biti omogu?eno prijavljivanje preko FB i sajta, a sada postoji i email sedamhiljada@gmail.com na koji gradjani i gradjanke mogu traziti svoj broj. Iskreno, voleo bih kada bi broj jedan uzeo gradjanin Tomislav Nikoli?. Samo ne preko reda. To bi bio potpuni uspeh #sedamhiljada.

RSE: Strahujete li da ?e prisustvo ljudi koji su kreirali ideološku politiku koja je vodila u zlo?ine vre?ati ose?anje žrtava?

Maši?: Iz ugla žrtava retko šta može da bude dovoljno dobro i dovoljno iskreno. Na svim stranama je bilo zlo?ina i zato razumem i ove koji prete. Ovde ?e svako biti prisutan kao pojedinac. Kao broj. Nije važno ni kako se zove, ni koju politi?ku opciju zastupa.

RSE: Plašite li se da li ?e se prijaviti dovoljan broj ljudi. Ho?e li biti ispunjen cilj iako ih ne bude sedam hiljada? Može li da se dogodi da akcija ne uspe?

Maši?: Cilj ?e biti ispunjen i ako nas bude 70, 700 ili 7.000. Nije cilj broj okupljenih, ve? da svi oni koji žele da iskažu svoje saose?anje sa žrtvama Srebrenice to mogu i da urade. Ja bih voleo da neko pokrene sli?nu akciju u Sarajevu povodom Bratunca, ili Zagrebu u znak se?anja na žrtve Oluje. Da pokažemo da možemo i da nam je stalo do sre?nije budu?nosti.

RSE: Koliko se društvo u Srbiji promenilo s obzirom da je krenulo od ta?ke potpunog negiranja da se bilo šta dogodilo u Srebrenici, preko Rezolucije Skupštine Srbije u kojoj se ne pominje re? genocid, pa do danas kada govorimo o ideji da gra?ani i kroz ovu akciju masovno pokažu solidarnost i kajanje?

Maši?: Nije se promenilo društvo, ve? politi?ke prilike. Tako?e, prošlo je 20 godina. Jedni ?e re?i mnogo, drugi malo. I svi ?e biti u pravu. Svaki pojedinac ima subjektivni ose?aj solidarnosti i odgovornosti i na njemu je da odlu?i da li ho?e da ga iskaže ili ne. Mi kroz #sedamhiljada postavljamo okvir za to, kao što i vlast postavlja okvir u kojem ?e se tretirati sve, pa i ono što se desilo u Srebrenici. A kao i uvek, gradjani i gradjanke imaju onakvu vlast kakvu zaslužuju. Ma gde bili.

(Ljudmila Cvetkovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!