Đurić (DJB): Bez zajedničkog kandidata, izbori postaju opoziciono takmičenje

23 Feb 2017

"Ako nam je cilj da Vučić izgubi, da ne pobedi u prvom krugu, onda moramo insistirati na jedinstvu"

Republi?ki poslanik Pokreta Dosta je bilo (DJB) Vladimir ?uri? ocenio je da opozicija treba da ima zajedni?kog kandidata na izborima, jer ?e se u suprotnom predsedni?ki izbori pretvoriti u “opoziciono takmi?enje”, što ?e smanjiti izlaznost i u?initi izvesnijom pobedu budu?eg kandidata vladaju?e koalicije Aleksandra Vu?i?a u prvom krugu.

“Recimo svi ponaosob jasno šta nam je cilj na predsedni?kim izborima. Da li nam je cilj da stvaramo i uve?avamo bira?ko telo svojih stranaka? Ili nam je cilj da Aleksandar Vu?i? izgubi na predsedni?kim izborima? Jedini cilj svima mora biti poraz Aleksandra Vu?i?a na izborima za predsednika Srbije. Jer, bez toga, svi ?e ostati praznih ruku”, napisao je ?uri? u autorskom tekstu na portalu Pokreta Dosta je bilo.

Prema njegovim re?ima, ukoliko Vu?i? pobedi, “svi ?e upasti u medijski mrak, ugasi?e se politika i demokratija u Srbiji”.

“Ako je iko sebi postavio neki sopstveni, druga?iji i parcijalni cilj, neka odmah danas shvati da od tog cilja nema ništa ako Aleksandar Vu?i? ne bude poražen na predstoje?im predsedni?kim izborima. Zato niko ne sme predsedni?ke izbore koristiti da pravi i razvija svoju organizaciju. Prirodno je da onaj ko razvija bira?ko telo, nove bira?e uzima od sebi sli?nih. To vodi borbama unutar opozicionog bira?kog tela”, poru?io je ?uri?.

On je podsetio da je opozicija uspela da pobedi Slobodana Miloševi?a na predsedni?kim izborima u septembru 2000. godine jer je imala zajedni?kog kandidata.

“Jedinstvo je veliki motivator. Mnogo ve?i od raznolikosti ponu?enih kandidata. Ta?no je da se ono i ovo vreme mnogo razlikuju, ali i danas, kao i tada, suo?avamo se sa potrebom da branimo temelje društva i ?uvamo crvene linije demokratije”, ocenio je ?uri?.

Prema njegovim re?ima, danas “nije pametno rizikovati sa ra?unicom da ?e više opozicionih kandidata više doprineti izlaznosti nego jedan, iza koga stoje svi ostali”.

“Septembra 2000. godine cilj je bio pobediti u prvom krugu. Danas je cilj ne izgubiti, ve? do?i do drugog kruga. Ako nam je cilj da Vu?i? izgubi, da ne pobedi u prvom krugu, onda moramo insistirati na jedinstvu. Svi moraju u?initi sve da do njega do?e”, rekao je ?uri?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!