Dulić: Očekujem sporazumni raskid ugovora sa koncesionarima

19 Jan 2009

Ministar

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Duli? izjavio je danas u Novom Sadu da o?ekuje da se sa koncesionarom, koji je trebalo da izgradi autoput Horgos-Pozega, postigne sporazumni raskid ugovora, bez me?unarodne arbitraže.
“Mi arbitražu ne?emo tražiti, a od koncesionara, firme Alpina – Por, ?e zavisiti da li ?e hteti na taj na?in da iza?e iz ?itavog posla”, rekao je on novinarima u Skupštini Vojvodine u pauzi javne rasprave o radnoj verziji zakona o planiranju, gra?evinskom zemljištu i izgradnji.
Duli? je podsetio da je rok za zatvaranje finansijske kontrukcije od strane koncesionara istekao 31. decembra prošle godine.
“Postoji rok od mesec dana da mi primimo informaciju da li ?e finansijska konstrukcija biti zatvorena, ili ne, i mislim da se 31. januara sti?u svi uslovi da se taj ugovor raskine i da se u?e u izgradnju Koridora 10”, precizirao je on.
“Naš plan je da se sa izgradnjom Koridora 10 po?ne u aprilu mesecu”, najavio je Duli?.
Prema njegovim re?ima, u ovom trenutku se intenzivno radi na izradi glavnih projekata za sve putne pravce i na eksproprijaciji, a formirana je i k?erka preduze?e u okviru Javnog preduze?a Putevi Srbije koji su po?eli da rade, “tako da su preduzeti svi neophodni koraci kako bi se sa gradnjom po?elo, što je pre mogu?e”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!