Dulić: Nema nesaglasnosti o zakonu o nadležnostima Vojvodine

27 Feb 2009

– U ovom trenutku u Vladi Srbije ne postoji nijedna naznaka bilo kakve nesaglasnosti o zakonu o nadležnostima Vojvo…

oliver-dulic.jpg– U ovom trenutku u Vladi Srbije ne postoji nijedna naznaka bilo kakve nesaglasnosti o zakonu o nadležnostima Vojvodine. Okvir je veoma jasan. Mi stojimo na stanovištu da ?e verovatno sve one promene koje spadaju u pravno-tehni?ku redakciju odluke Skupštine Vojvodine biti pred poslanicima vrlo brzo. Dobro je da i omnibus-zakon bude zajedno s njima. Koliko imam informacija, pregovori o prenosu nadležnosti izme?u pokrajinskih sekretara i ministara idu veoma dobro i ovaj posao bi?e završen što je pre mogu?e – izjavio je ministar zaštite životne sredine i prostornog planiranja Oliver Duli?, odgovaraju?i na „Dnevnikovo“ pitanje šta se dešava sa zakonom o nadležnostima Vojvodine.
On je dodao da se stvorila nepotrebna politi?ka rasprava i debata u medijima, koja je „pre svega ohrabrena i podsticana od onih politi?kih stranaka koje o?igledno ne znaju kako druga?ije da popune politi?ki prostor, osim plašenjem gra?ana“. Na naše pitanje da li je ta?na informacija da je u radnoj grupi Vlade za izradu zakona o nadležnostima i usaglašavanje statuta s njim došlo do zamene ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milana Markovi?a (DS) i da je u njoj sada ministarka pravde Snežana Malovi? (DS), Duli? je demantovao plasiranu vest. On, naime, tvrdi da nema zamene i da ne postoji ni takva radna grupa Vlade Srbije, u kojoj su, po plasiranim informacijama, ministarka za NIP Verica Kalanovi? (G17 plus) i ministar obrazovanja Žarko Obradovi? (SPS).
– Da vam objasnim kako ceo sistem funkcioniše. Svaki pokrajinski sekretar jer razgovarao o prenosu nadležnosti s odgovaraju?im ministrom na republi?kom nivou. Dakle, pokrajinski sekretar za urbanizam i pokrajinski sekretar za životnu sredinu su razgovarali sa mnom kao ministrom i mojim timom o prenošenju nadležnosti. Sli?ni pregovori su trajali sa svim drugim ministarstvima, gde su definisane nadležnosti koje ?e pokrajinska administracija ubudu?e preuzimati. I taj zakon ?e, na predlog Vlade, i?i u skupštinsku raspravu zajedno s predlogom statuta Vojvodine – zaklju?io je ministar Duli?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!