Dulić-Marković: Statut ne predviđa secesiju Vojvodine

08 Feb 2009

Predsednica Pokrajinskog odbora G17 Plus Ivana Duli? Markovi? izjavila je danas da Predlogom statuta Vojvodine nije…

ivanadulic.jpgPredsednica Pokrajinskog odbora G17 Plus Ivana Duli? Markovi? izjavila je danas da Predlogom statuta Vojvodine nije predvi?ena secesija i osnivanje “države u državi” i da polemiku u javnosti zapravo vode oni koji su protiv evropskih integracija.
“Svaki put kada krenemo ka Evropi napravi se koalicija SANU, Sinod Srpske pravoslavne crkve i Socijalisti?ka partija Srbije koja je o?igledno samo na re?ima proevropski orijentisana i za budu?nost, a na delu zapravo želi da nas vrati u devedesete”, rekla je Duli?-Markovi? agenciji Beta.
Ona je istakla da je to veoma zabrinjavaju?e jer Statut Vojvodine ne donosi secesiju ve? vra?a Vojvodinu u pravni sistem Srbije.
Ivana Duli? Markovi?, koja je i potpredsednica Izvršnog ve?a Vojvodine, podsetila je da nijedna od stranaka koje su se u pokarajinskom parlamentu izjasnile za Statut nema u svom programu secesiju ve? se zalaže za evropske integracije koje podrazumevaju regionalizaciju i decentralizaciju.
“Statut je samo jedan korak ka decentralizaciji u jednom regionu i može da posluži kasnije kao pravni okvir za druge regione i drugo prenošenje nadleznosti, ne samo na regionalne administracije nego i na lokalne”, rekala je Duli?-Markovi?.
Prema njenim re?ima, to što se Sinod SPC-a i SPS protive usvajanju Statuta je “ne” evropskim inetegracijama Srbije.
“Nikada ideja Vojvodine nije bila ideja ‘države u državi’. Mi smo pre nekoliko nedelja u Vojvodini obeležili prisajedinjenje Vojvodine Srbije i to su uradili ljudi koji su ispred sebe imali viziju i cilj Evropske unije i evropskih integracija”, navela je ona i dodala da oni samo žele da uspostave da institucije u pokrajini funkcioniše efikasno kao u drugim evropskim regionima.
Komentarišu?i zamerke pojedinih stranaka da je Statut protivan Ustavu Srbije, potpredsednica G17 Plus je kazala da je pozivanje na Ustav isto što i pozivanje na atomsku fiziku jer se u to ne razume niko ni od gra?ana ni od politi?ara.
“Ne vidim ko ima nadležnost da tuma?i Ustav osim Ustavnog suda. To je politi?ka igra kako bi zadrži pažnju na svojim politi?kim partijama u javnosti jer pored propale pri?e iz devedestih izgleda da nemaju ništa drugo da ponude gra?anima Srbije”, istakla je ona.
Govore?i o tome da je ušla u pokrajinsku vlast tek nakon što je SPS podržao autonomiju Vojvodine, Duli?-Markovi? je rekla da je sada nau?ila lekciju da “Vuk dlaku menja ali ?ud nikako” jer je verovala izjavama vojvo?anskog odbora socijalista.
“Sada ?u se sa još više energije boriti za Statut Vojvodine iako je on daleko od onoga šta predvi?a Statut G17 Plus – Vojvodina evropska regija evropske Srbije”, kazala je potpredsednica stranke.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!