Dulić Marković potpredsednica Izvršnog veća

23 Sep 2008

Potpredsednica

Potpredsednica G17 plus i šefica Pokrajinskog odbora te stranke Ivana Duli? Markovi? imenovana je na današnjoj sednici Skupštine Vojvodine na funkciju potpredsednice Izvršnog ve?a Vojvodine. Ona je na mestu potpredsednika Izvršnog ve?a zamenila svog strana?kog kolegu Jana Saboa koji je podneo ostavku jer odlazi na drugu funkciju u republi?koj vladi.
Na sednici pokrajiskog parlamenta odlu?eno je da Duli? Markovi? vodi i Sekretarijat za me?unarodnu i regionalnu saradnju, na ?elu kojeg je do sada bila njena strana?ka koleginica Jadranka Beljan Balaban. Beljan Balaban preuze?e resor lokalne samouprave i me?uopštinske saradnje, koji je do sad vodio Sabo.
Predsednica vojvo?anskog ogranka G17 plus je još ranije bila predložena za potpredsednicu Izvršnog ve?a Vojvodine, ali je sama odbila ponudu ne žele?i da se na?e u istoj vladi s predstavnicima Socijalisti?ke partije Srbije. Sada je, prema sopstvenom kazivanju, promenila odluku pošto su socijalisti prihvatili Nacrt statuta Vojvodine, koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi. Poslanici Skupštine Vojvodine prihvatili su i imenovanja novih zamenika pokrajinskih sekretara.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!