Đula Laslo: Aktivnost umesto kleveta

25 Sep 2008

Pokrajinski poslanik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara ?ula Laslo, povodom optužbi na njegov ra?un u vezi sa…

Pokrajinski poslanik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara ?ula Laslo, povodom optužbi na njegov ra?un u vezi sa zbivanjima u suboti?koj okružnoj organizaciji stranke koje je izneo lider DSVM Andraš Agošton, oglasio se saopštenjem u kojem konstatuje da je „namera jasna da ga kompromituju, ako treba i na osnovu izmišljenih grehova optužbi“, budu?i da se ne slaže sa „zatvorenom partijskom politikom koja ne ume da se menja“.
Laslo u odgovoru, pored ostalog, poru?uje da „privrženost konepciji autonomije još ne isklju?uje druge aktivnosti“, ustvrdivši da, izgleda, i izborna baza misli tako, budu?i da se „sve više osipa“. Tako?e, on navodi i da je optužba za saradnju sa demokratama zvu?na „za one koji stalno sumnjaju u izdaju“, ocenjuju?i da su iznete optužbe protiv njega apsurdne i da za njih nema dokaza.
U javnom odgovoru na izre?ene optužbe na njegov ra?un, Laslo zako?e postavlja i pitanje da li su, dakle, potrebni „partijski ?lanovi koji i samostalno razmišljaju i poseduju ose?aj za politiku, ili verni partijski vojnici?“

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!