Đukić: Kamate će biti još veće

04 Dec 2011

Tržište demantuje optimizam političara, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kamate neće rasti zbog nestašice novca već zbog nestašice poverenja, a za to postoje indikatori na međubankarskom tržištu

Centralne banke u svetu štampa?e onoliko para i emitovati onoliko likvidnosti koliko je potrebno da se odgovori na sve zahteve i premosti vreme dok ne budu donete potrebne politi?ke odluke, kaže za Danas dr ?or?e ?uki?, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. I pred toga, kaže ?uki?, kamatne stope na kredite ?e rasti i u Evropi i kod nas ne zbog nestašice novca nego zbog nestašice poverenja.

„Postoje tri stru?na indikatora na me?ubankarskom tržištu na osnovu kojih možemo zaklju?iti da je nepoverenje me?u samim bankama apsolutno i da se ono trenutno još više potencira, pa je skok kamatnih stopa i kod njih i kod nas izvestan“, kaže ?uki?.

Evropske i ameri?ke banke me?u sobom više ne pozajmljuju novac i ako to kojim slu?ajem i ?ine, obra?unavaju vrlo visoke premije rizika, koje se izražavaju takozvanim indeksom straha. Taj je indeks trenutno toliko visok koliko je bio pred slom ameri?ke investicione banke Leman Braders. Prošle nedelje je rejting agencija Standard and Poors snizila rejting 15 najve?ih banaka na svetu me?u kojima dominiraju ameri?ke (JP Morgan Chase, Bank of Amerika, Goldman Sachs…), 20 banaka su ostale na istom (Doj?e bank, Credi Svis), a samo dvema i to kineskim bankama je pove?an rejting – Bank of ?ajna i ?ajna Konstrakšn bank.

Do kad ?e ovo stanje trajati, neizvesno je. „Tržište snažno odbacuje optimizam politi?ara“, kaže ?uki?. Podjednako pesimisti?ku ocenu dao je prošle nedelje u šef Doj?e banke Jozef Akerman: „Poverenje da ?e Evropa na?i pravi put i da ima vo?stvo kakvo joj je potrebno da bi taj cilj ostvarila, relativno je malo“.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!