Đukić Dejanović: Statut Vojvodine političko pitanje

08 Feb 2009

Predsednica

Predsednica Skupštine Srbije Slavica ?uki? Dejanovi? izjavila je danas u Kragujevcu da je Statut Vojvodine “par ekselans” politi?ko pitanje i da je važno da ima skupštinsku ve?inu.
“Jaka autonomija je ujedno jaka Vojvodina i jaka država Srbija”, rekla je novinarima Slavica ?uki? Dejanovi? nakon razgovora sa gradona?elnikom Kragujevca Veroljubom Stevanovi?em i predsednikom Skupštine Vojvodine Šandorom Egerešijem.
Ona je rekla da se dokument nalazi u skupštinskoj proceduri ali da ?e “biti mrtvo slovo na papiru” ako se ne donese i Zakon o prenošenju nadležnosti na Skupštinu Vojvodine.
?uki? Dejanovi? je objasnila da je to deo posla na kojem Vlada Srbije intenzivno radi.
“To zna?i da treba videti kako ?e se sam Statut u stvari odraziti na prakti?ni život – od obrazovanja, preko zdravstva do odre?enih ekonomskih postupaka i relacija na život u Vojvodini i Srbiji”, rekla je Dejanovi?eva.
Ona je ocenila da je to pitanje koje interesuje gra?ane Srbije i koje mora imati formalno pravnu proceduru, što zna?i da dokument mora da bude usaglašen sa Ustavom Srbije.
“Sve sugestije koje stižu meni i skupštini bi?e upu?ene onim telima koja prethodno razmatraju tekst statuta Vojvodine, a to su Odbor za ustavna pitanja i Odbor za zakonodavna pitanja.
U narednom periodu ?emo imati rad na Zakonu o nadležnostima, raspravu u skupštinskim odborima i tek onda ?e se poslanici izjasniti o Statutu Vojvodine, dodala je ona.
Šandor Egereši je rekao da su predstavnici Vojvodine imali plodne razgovore sa gradona?elnicima Jagodine i Kragujevca, jer su došli “pruženih ruku prema Centralnoj Srbiji”, jer je interes zajedni?ki.
“Vojvodina zajedno sa Centralnom Srbijom može da oja?a evropsku Srbiju, a budu?nost naše zemlje je u Evropi, i želimo da zajedni?ki istrajemo na tom putu”, rekao je on.
Egereši je rekao da je danas u Kragujevcu ponudio isto što je ponudio u Jagodini – otvaranje kancelarije u Briselu.
On je tako?e rekao da argumentacija onih koji kritikuju inicijativu za otvaranje kancelarije u Briselu nema smisla, “jer želimo da zajedni?ki zastupamo interese i Vojvodine i Šumadije u Briselu, pre svega u ekonomskom, kulturnom i politi?kom smislu”.
Ono što je poruka posle razgovora u Kragujevcu i Jagodini je da imamo jasnu viziju Srbije i kako treba u?i u EU, rekao je Egereši i dodao da “samo jaka Vojvodina i jaka Centralna Srbija mogu da uti?u na efikasnost i prosperitet cele Srbije”.
“Više puta sam govorio da ne poznajem ni jednog politi?ara u Vojvodini koji zagovara separatizam”, rekao je on, i dodao da su to izmislili neki “politi?ki neprijatelji” jer separatizam ne postoji niti ?e postojati u Vojvodini.
On je rekao da su zalaganja usmerena na stvaranje evropske Vojvodine u pravoj evropskoj Srbiji, zajedno sa Kragujevcem, Šumadijom i Centralnom Srbijom.
Gradona?eklnik Kragujevca Veroljub Stevanovi? je ocenio da je Statut Vojvodine uzburkao javnost i dodao da je Statut Vojvodine ozbiljno pitanje koje treba ozbiljno sagledati da bi se donelo kona?no mišljenje.
“Statut treba stru?no da se ?ita da bi se do kraja razumele pravno tehni?ke stvari i to ?e biti jedan od naših zadataka”, rekao je Stevanovi?.
On je rekao da Kragujevcu ne smeta jaka Vojvodina jer to zna?i i jaku Srbiju.
Stevanovi? je pozdravio napore predstavnika Vojvodine da u razgovoru sa ?elnicima gradova u Srbiji pojasne odredbe Statuta. Prema njegovom mišljenju to je dobar i ispravan na?in koji ?e doprineti da srpska javnost ne bude ovoliko uzburkana zbog pitanja Statuta.
“Na osnovu svega što smo ?uli o?ekujem da ?e Statut imati ve?inu u Skupštini”, rekao je Stevanovi?.
Gradona?elnik Kragujevca je rekao da je i na sastanku sa predsednicima Skupštine Srbije i Vojvodine zatražio da se svi potrude da se u skupštini postigne “mirna atmosfera i da se o svemu prethodno obavesti i upozna javnost”.
On je izrazio uverenje da ?e tekst Statuta do?i na usvajanje “toliko ?isto da niko ne?e, ako je politi?ki mudar, imati neke posebne primedbe na Statut”.
Predsednik Skupštine Vojvodine najavio je u Kragujevcu da ?e delegacija Vojvodine nastaviti razgovore sa ?elnicima gradova u Srbiji i dodao da je u planu obilazak Niša i Šapca.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!