DSVM: Obnoviti saradnju sa SVM i DZVM zbog mađarske autonomije

29 Dec 2015

"Opada podrška mađarskim partijama zbog međusobnih sukoba mađarskih političara u Vojvodini"

Predsednik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara (DSVM) Bela ?orba predložio je Savezu vojvo?anskih Ma?ara (SVM) i Demokratskoj zajednici vojvo?anskih Ma?ara (DZVM) da obnove politi?ku saradnju.

?orba je u pismu koje je uputio predsednicima SVM-a i DZVM-a, Ištvanu Pastoru i Aronu ?onki, naveo da ?e ma?arska zajednica propustiti “jedinstvenu istorijsku šansu”, ako tokom procesa priklju?enja Srbije EU ne u?ini sve u cilju ostvarenja ma?arske autonomije.

Prema njegovim re?ima, zajedni?ke aktivnosti ove tri partije trebalo bi da se baziraju na modelu autonomije koji je usvojen u zajedni?kom izbornom programu Ma?arske koalicije iz 2008. godine, koju su ?inile ove tri stranke.

“Slede?a godina ?e doneti sudbonosne promene u demografskom, ekonomskom i politi?kom smislu u životu katastrofalno oslabljene ma?arske zajednice u Južnim krajevima”, ocenio je ?orba.

Dodao je da opada podrška ma?arskim partijama u Vojvodini i ocenio da su razlog za to me?usobni sukobi ma?arskih politi?ara u Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!