DSVM: Birački spisak Mađara treba da pripremi država

22 Sep 2008

Bira?ki spisak Ma?ara u Srbiji – kao zvani?ni separat opšteg bira?kog spiska – treba da uspostave nadležni drž…

Bira?ki spisak Ma?ara u Srbiji – kao zvani?ni separat opšteg bira?kog spiska – treba da uspostave nadležni državni organi – stav je Skupštine Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara.
„Imaju?i u vidu da na osnovu izjava ministra za manjinska pitanja Svetozara ?ipli?a pretpostavljam da srpska vlast namerava brzo da reaguje i da nema nameru uspostavljanja zvani?nog manjinskog bira?kog spiska, smatram da je neophodan zajedni?ki trostrana?ki nastup“ – stoji u pismu kojeg je predsednik DSVM Andraš Agošton uputio ?elnicima Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvanu Pastoru i Demokreatske zajednice vojvo?anskih Ma?ara Šandoru Palu, predlažu?i, istovremeno, da Pastor sazove trostrana?ki sastanak kako bi se na osnovu principa njihovog koncepta autonomije iskristalisao nedvosmislen zajedni?ki stav.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!