DSS uskoro predstavlja svoj predlog statuta Vojvodine

24 Sep 2008

Predsednik

Predsednik DSS-a Vojislav Koštunica ?e za nekoliko dana održati konferenciju za novinare posve?enu nacrtu statuta Vojvodine i tom prilikom ?e biti predstavljen DSS-ov predlog najvišeg pravnog akta Pokrajine, izjavio je potpredsednik te stranke Borko Ili?. „Uskoro ?emo objaviti našu pravnu analizu njihovog predloga statuta“, rekao je on, ocenivši dokument koji je pripremila, usaglasila i dala na javnu raspravu vladaju?a ve?ina u Pokrajinskoj skupštini neozbiljnim i „u mnogim odredbama neuskla?enim s Ustavom Srbije“. Ili? je na konferenciji za novinare u Novom Sadu ocenio da su tvorci novog statuta Vojvodine dali „Pokrajini odre?ene elemente državnosti“, uvode?i pojedine institucije koje Ustavom nisu predvi?ene, kao što je, na primer, Vojvo?anska akademija nauka.

Novim statutom se zadire u mnoge oblasti za koje je isklju?ivo nadležna država, pa je tako predvi?eno finansiranje Pokrajine „ubiranjem poreza, dok po Ustavu i zakonima jedino država Srbija ima fiskalni suverenitet“. Tako?e se tim dokumentom „na mala vrata“ uvodi sudska nadležnost Pokrajine tako što bi Vojvodina predlagala ?lana Ustavnog suda, Visokog saveta pravosu?a ili državnog ve?a tužilaca, „a Vojvodina nema te nadležnosti, niti su doneti prate?i zakoni koji tu materiju regulišu“. Ili?, koji je i predsednik Gradskog odbora DSS-a u Novom Sadu, ocenio je da je nova gradska vlast u proteklih stotinu dana rada pokazala da je „neozbiljna, nekompetentna i nije otpo?ela niti jedan ve?i projekat nego je samo završavala i šminkala radove zapo?ete u prethodnom periodu“. Umesto ispunjavanja predizbornih obe?anja o tome da ?e Novi Sad imati depolitizovanu i stru?nu vlast i smanjiti prevelik broj zaposlenih u javnim preduze?ima, oni su nastavili da zapošljavaju „po partijskoj liniji“, a umesto racionalizovanja, u prva dva meseca zaposlili 50 novih „kadrova“, rekao je Ili?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!