DSS: Nacrt statuta Vojvodine narušava funkcije Skupštine

26 Sep 2008

Demokratska

Demokratska stranka Srbije (DSS) ocenila je danas da nacrt statuta Vojvodine narušava neke funkcije srpskog parlamenta. Kako se navodi u saopštenju DSS, nacrt statuta Vojvodine u ?lanu 34. predvi?a da Skupština Pokrajine predlaže mrežu sudova i sve nosioce pravosudnih funkcija. “To je direktno u suprotnosti sa Ustavom Srbije, po kome je ?lanom 142. i 143. izri?ito navedeno da je sudska vlast jedinstvena na teritoriji Srbije. ?lanom 172. Ustava Srbije jasno se predvi?a ko predlaže i ko bira sudije Ustavnog suda”, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da bi, u skladu sa Ustavom i usvojenom strategijom reforme pravosu?a, ?lanove Visokog saveta sudstva i Državnog ve?a tužilaca, birale same sudije, tužioci i zamenici tužilaca. “O?igledno je da ovakav nacrt statuta predstavlja pokušaj da se na neustavan na?in oduzmu nadležnosti Skupštine Srbije”, naglašava se u saopštenju DSS-a.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!