DSS: Jedan čovek, jedna funkcija

19 Feb 2010

Me?u

Vojislav KoštunicaMe?u osam potpredsednika u DSS-a nema više nikog iz Vojvodine i s Kosova i Metohije. To je, kako saznajemo u vrhu stranke Vojislava Koštunice, posledica nove organizacione šeme, proistekle iz izmenjenog Statuta koji je usvojen na poslednjoj izbornoj skupštini.
– Svi potpredsednici ima?e svoj delokrug za koji ?e ih zadužiti lider stranke, i zbog toga nisu birani teritorijalno. Za pokrajine ?e biti zaduženi predsednici PO DSS-a Vojvodine i Kosova i Metohije, Zoran Lon?ar i Vuko Antonijevi?. Po novom Statutu DSS-a, oni su po funkciji automatski i ?lanovi Predsedništva stranke – objašnjava naš izvor.
Novina u organizaciji DSS-a je što ?e se, kako objašnjava izvor „Dnevnika“, ta?no znati zašta je ko od najviših funkcionera zadužen i „nema više akumulacije funkcija“. Nova strana?ka šema uvela je, naime, princip „jedan ?ovek – jedna funkcija“, pa je tako i doskorašnji potpredsednik DSS-a iz Vojvodine Borko Ili? zadržao „samo“ funkciju prvog ?oveka DSS-a Novog Sada.
Osim predsednika pokrajinskih odbora, u Predsedništvo ?e direktno po funkciji u?i i predsednik IO i direktor stranke. Oni ?e, kako saznajemo, biti birani na sednici GO DSS-a koja ?e se održati danas. Predsedništvo DSS-a je s poslednjom Skupštinom prošireno i o?ekuje se uskoro da za njegove ?lanove Koštunica predloži svog starog saborca Dragana Marši?anina, te Radeta Obradovi?a i Jovana Palali?a. Kako saznajemo, u stranci se traži odgovaraju?e mesto i za nekadašnjeg portparola Dejana Mihajlova.
Naš izvor ukazuje na to da je deo strana?kog osveženja izbor Miloša Jovanovi?a na potpredsedni?ko mesto, na koje je došao kao Koštuni?in savetnik za politi?ka pitanja. Novi „mladi lav“ DSS-a je ?ak Sorbone i ima diplomu prava i politi?kih nauka i o?ito je miljenik lidera narodnjaka.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!