DSHV dobio većinu članova Saveta

06 Jun 2010

DSHV i udruženja građana okupljena oko te stranke dobili su 18 mandata, dok je Hrvatska lista za evropsku Srbiju obezbedila 11 mesta u Hrvatskom nacionalnom savetu

Na elektorskoj skupštini danas je ve?inu ?lanova za Hrvatski nacionalni savet osvojila lista predvo?ena Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini (DSHV).
DSHV i udruženja gra?ana okupljena oko te stranke dobili su 18 mandata, dok je Hrvatska lista za evropsku Srbiju obezbedila 11 mesta u Hrvatskom nacionalnom savetu.
Nosilac liste DSHV Slaven Ba?i? je rekao da ?e rukovode?a mesta u Hrvatskom nacionalnom savetu dobiti “oni koji žele da rade”.
“Ne isklju?ujem mogu?nost da uprkos ve?ini koju smo osvojili, neke mandate ponudim i ?lanovima ve?a sa druge liste. Predstoje nam razgovori i posao osnivanja tela Hrvatskog nacionalnog saveta”, rekao je Ba?i?.
Izbornoj skupštini su prisustvovala 134 od 137 elektora. Mali incident je izbio kada je prilikom legitimisanja elektora utvr?eno da je umesto Marka Leka, koji je bolestan, došao njegov brat blizanac.
Njemu je, kada je to ustanovljeno, uskra?eno pravo glasa.
Na Hrvatskoj listi za evropsku Srbiju izabrano je 11 ve?nika, a nosilac liste Petar Balaževi? je šef odborni?ke grupe Demokratske stranke u Skupštini grada Subotice.
Nosioci obe liste su u ekspozeima ukazali da Hrvatski nacionalni savet mora izgraditi novi imidž, kao i da mora da radi u interesu svih pripradnika te manjinske zajednice.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!