DS: Tvrdnje o zapošljavanju u urbanizmu istinite

25 Jan 2015

Dimna zavesa kojom kriju sopstveno neznanje, loše namere i sumnjive poslove

Novosadski odbor Demokratske stranke (DS) saopštio je danas da su svi navodi te stranke o zapošljavanju u Javnom preduze?u “Urbanizam” potpuno istiniti.

Demokrate su ju?e ukazale da je to JP u 2014. godini zaposlilo mimo zakona šest osoba, a da je u ovoj godini planirano da se zaposli još troje. Istog dana iz SNS je saopšteno da su tvrdnje DS neistinite.

“Naše tvrdnje zasnovane su na zvani?nim izveštajima gradske vlasti u Novom Sadu, a ne na pri?ama rekla-kazala i naga?anjima koja su svojstvena gradona?elniku Milošu Vu?evi?u i njegovim saradnicima. Saopštenje Srpske napredne stranke u kojem su naše tvrdnje odba?ene kao neistinite, uopšte se ne zasniva na ?injenicama ve? na gomili parola i poluistina”, saopšteno je danas iz novosadske DS.

U toj stranci su istakli da je u zvani?nom odgovoru, na pitanje koje je postavio odbornik u Skupštini grada  Goran Radojev, Urbanizam potvrdio  da je tokom 2014. godine u tom preduze?u zaposleno šestoro ljudi, a u zvani?nom planu poslovanja za 2015. eksplicitno stoji kako u ovoj godini primaju još troje, te da se u istom dokumentu navodi i da u kabinetu direktora, osim njega samog, radi još 11 ljudi.

“Istovremeno, u izveštaju o poslovanju JP Urbanizam za 2013. godinu piše i to da je 2012. okon?ana sa 102 zaposlena, a da je tokom 2013. primljeno 19 novih radnika. Budu?i da su u poslednjem kvartalu 2012. godine naprednjaci ve? uveliko vladali Novim Sadom i da je do 31. decembra 2012. više novih ljudi ve? bilo dovedeno u Urbanizam, o?igledno je i to da je i naša tvrdnja o pove?anju broja zaposlenih za 25 odsto – apsolutno ta?na”, poru?ile su demokrate.

Sva pobrojana dokumenta, koje je DS poslala i medijima, stigla su u Skupštinu grada s potpisom gradona?elnika Miloša Vu?evi?a.

“Neka gra?ani Novog Sada sami zaklju?e ko govori istinu. Vu?evi?, eventualno, može da kaže još samo to gde stavlja neta?ne podatke; u svoje izveštaje za najviši predstavni?ki dom svih Novosa?ana ili u svoja strana?ka saopštenja”, piše u saopštenju.

Novosadske demokrate su poru?ile i da gradska vlast krši zakon, izmišlja radna mesta i parama svih Novosa?ana pla?a svoju strana?ku vojsku.

“Pri tom stalno pri?a o svom poštenju, štednji i svojim nepostoje?im uspesima, a na svaku kritiku upu?enu od strane opozicije odgovara zamenom teza i bujicom podmetanja i uvreda. Nov pokušaj da se ospore skroz istiniti navodi iz našeg saopštenja od 25. januara 2015., jedan je u nizu primera koji to na ubedljiv na?in dokazuju”, zaklju?uje se u saopštenju.

DS: Vu?evi? zaslužio mesto u Ginisovoj knjizi rekorda

Gradski odbor Demokratske stranke (DS) upozorio je ju?e da novosadsko Javno preduze?e Urbanizam daje poslove „sakuplja?ima glasova” Srpske napredne stranke (SNS) uprkos zabrani zapošljavanja u javnom sektoru.

Kako se navodi u saopštenju DS, Urbanizam je zaposlio šest ljudi tokom 2014, a u 2015. planira da zaposli još troje, iako je Zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru usvojen 6. decembra 2013. godine.

„To javno preduze?e ?e imati 123 radnika, što je za neverovatnih 25 posto više nego pre dve godine, kada su SNS i njeni partneri preuzeli vlast u gradu, a zarade su za divljenje, jer je prose?an bruto iznos lane bio ?ak 95.650 dinara”, saopštio je DS.

DS navodi da je iz naziva radnih mesta, nepoznatih u provrednoj praksi, jasno da je re? o „strana?kom zapošljavanju“, a kao primer se navodi pozicija „planer informacionog sistema”.

DS upozorava da kabinet direktora trenutno ima ?ak 12 zaposlenih osoba i da je „to apsolutni svetski rekord zbog ?ega je gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi? zaslužio mesto u Ginisovoj knjizi”.

„Gradska vlast u Novom Sadu krši zakon, izmišlja radna mesta i o trošku Novosa?ana zapošljava svoju strana?ku vojsku. Sve to što pri?aju Vu?i?evi sledbenici predstavlja ‘dimnu zavesu’ kojom kriju sopstveno neznanje, loše namere i sumnjive poslove”, upozorio je DS.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!