DS: Vlast u Novom Sadu pokušava da zavede diktaturu

04 Oct 2016

Opozicionim odbornicima po deset sekundi za raspravu

Opoziciona Demokratska stranka (DS) optužila je danas predsednika Skupštine grada Novog Sada Zdravka Jeluši?a da je predložio usvajanje neustavnog i nezakonitog Poslovnika o radu lokalnog parlamenta, koji predstavlja “otvoreni put u diktaturu” jer želi da u?utka opozicione odbornike.

“Novi poslovnik je otvoreni put u diktaturu u kojoj ?e prava i slobode opozicionih odbornika u Skupštini Novog Sada biti manja nego što su ih imali opozicioni poslanici u nema?kom parlamentu za vreme nacista”, ocenio je DS u saopštenju za javnost.

Ta stranka je navela da se u Jeluši?evom predlogu novog Poslovnika zna?ajno umanjuje vreme za raspravu, pa bi opozicioni odbornici zbog uobi?ajnog spajanja ta?aka dnevnog reda na raspolaganju imali jedva desetak sekundi da govore o pojedinim temama.

“Još je bizarniji Jeluši?ev predlog da se ubudu?e u vreme za raspravu, prvi put u istoriji parlamentarizma, ra?unaju i replike i ukazivanje na povrede poslovnika. Tako odbornik koji iskoristi svoje pravo da diskutuje o nekoj ta?ki dnevnog reda posle ne?e imati pravo nikome da replicira niti ?e mo?i da ukazuje na greške u vodjenju sednice, kojima je predsedavaju?i ina?e veoma sklon”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Jeluši? “?ak osmislio” i mehanizam na osnovu kojeg gradski parlament uopšte ne?e raspravljati o amandmanima podnetim na predložene odluke.

“Skandalozan predlog Poslovnika je o?igledno sa?injen uz podršku gradona?elnika Miloša Vu?evi?a koji je, da nesre?a bude ve?a, pravnik po struci”, piše u saopštenju.

DS je najavio da ?e ?e pokrenuti razli?ite zakonske i politi?ke inicijative pred doma?im i medjunarodnim sudovima i institucijama, ukolio gradske vlasti predvodjene Srpskom naprednom strankom usvoje ovaj poslovnik.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!