DS: Ugovor o Dino parku štetan

21 Apr 2016

DS će pokrenuti postupak za preispitivanje ovog ugovora kako bi zaštitila interes Novog Sada

Gradski odbor Demokratske stranke (DS) iz novog sada saopštio ju danas da je Ugovor koji su potpisali preduze?e Gradsko zelenilo i privatna firma “Lagrota internešenel” o otvaranju Dino parka u tom gradu, štetan po pomenuto gradsko preduze?e i javni interes.

Kakos u naveli iz DS, re? je u ugovoru kojim se privatnom partneru garantuje godišnja zarada od 11 miliona dinara, dok ?e Gradsko zelenilo ili poslovati s gubitkom ili biti “tek na nuli”.

“Nikakva zarada za Gradsko zelenilo ne?e biti mogu?a pošto su po ugovoru na teret gradskog preduze?a pali svi troškovi zakupa zemljišta, ure?enja i održavanja parka, pla?anja struje i drugih komunalnih troškova, zarada radnika, ?uvarske službe i ostalog”, upozorio je DS.

Iz stranke su naveli i da im je tekst “štetnog ugovora” dostavljen, iz kojeg se vidi da ?e partneri ukupan prihod od prodaje ulaznica deliti na pola, a da svi troškovi ure?enja i kasnijeg rada i održavanja “Dino parka” padajuna teret Gradskog zelenila, dostavljen tek nakon pozivanja na Zakon odostupnosti informacija od javnog zna?aja.

“Ugovorom se garantuje godišnji prihodod prodaje ulaznica u iznosu od oko 22 miliona dinara, pa je odmah jasno da ?e polovina tog prihoda, jedva mo?i da pokrije sve troškove i da gradskom preduze?u ne?e ostati nikakva zarada kad izmiri sve preuzete obaveze”, dodaje se u saopštenju.

DS je objasnila da samo za zakup zemljišta na kojem je postavljen “Dino park”, Gradsko zelenilo godišnje pla?a 2,6 miliona dinara.

“Sad je i kona?no dokazano da je DS bila u pravu kad je tvrdila da je re? o štetnom i verovatno koruptivnom poslu, u kome se sredstvima gra?ana formira i finansira park s maketama dinosaurusa, a sva zarada sliva privatnom partneru”, navodi DS.

Prema potpisanom ugovoru, navodi DS, obaveza firme”Lagrota” je samo da isporu?i replike praistorijskih životinja i eventualno popravi kvarove na maketa tokom petogodišnjeg perioda.

“Privatni partner po slovu ugovora nema doslovno ni jednu jedinu obavezu u pogledu pla?anja bilo kakvih troškova ure?enja i rada parka. Zato ?e DS posle lokalnih izbora i konstituisanja novih organa gradske vlasti pokrenuti postupak za preispitivanje ovog ugovora kako bi zaštitila interes Novog Sada”, poru?ili su iz DS.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!