DS traži smenu direktora Zavoda za izgradnju grada

05 Jul 2015

Zbog čega je Budžetskoj inspekciji zabranjeno da sprovede kontrolu poslovanja Zavoda?

Gradski odbor Demokratske stranke u Novom Sadu pitao je danas gradona?elnika Miloša Vu?evi?a i vladaju?i ve?inu u Skupštini grada kada ?e smeniti direktora Zavoda za izgradnju grada (ZIG) Gorana Višnji?a, kao i zbog ?ega je Budžetskoj inspekciji zabranjeno da sprovede kontrolu poslovanja Zavoda.

U saopštenju novosadske DS se navodi da Višnji? nije u gradski budžet vratio neutrošena sredstva iz 2014. godine u iznosu ve?em od 350 miliona dinara, što je bio dužan da uradi po Zakonu o budžetskom sistemu.

Demokrate su ocenile da postoje indicije da taj novac ve? od januara nije na ra?unu ZIG-a i da je direktor Zavoda verovatno napravio još jedan ozbiljan prekršaj – nenamensko trošenje sredstava.

“Osim toga, Zavod za izgradnju grada pod Višnji?evim nestru?nim vo?stvom još nijednom nije uspeo, ?ak ni približno, da realizuje svoj godišnji program, a lane je utrošak sredstava planiranih za ure?enje grada bio manji od 50 posto. Takav direktor jednog javnog preduze?a bio bi odavno smenjen u svakom ure?enom društvu, ali se u Vu?i?evoj Srbiji svaki lokalni mo?nik iz Srpske napredne stranke postavlja iznad zakona. Istovremeno, politi?kim pritiskom blokira se rad državnih organa – u ovom slu?aju Budžetske inspekcije – koji treba da obezbede poštovanje zakona u javnom sektoru”, piše u saopštenju DS.

U njemu se dodaje i da se, zbog dosad nevi?enog bezakonja u radu Zavoda za izgradnju grada, izveštaj o poslovanju tog preduze?a za prošlu godinu još uvek krije od javnosti i uopšte nije dostavljen Skupštini grada na usvajanje.

Istovremeno, dodaje se, Skupština grada je na poslednjoj sednici usvojila odluke o raspodeli sredstava preostalih iz prošle godine, dodeljuju?i ZIG-u i sli?nim firmama pare za koje se, formalno, ne može ni znati da su ostale neutrošene pošto izveštaji o poslovanju za prošlu godinu još nisu pripremljeni.

Novosadska DS je ocenila i da slu?aj “Goran Višnji?”, nažalost, nije izuzetak ve? samo verna slika i prilika aktuelne gradske vlasti.

“Nezakonitost u radu i bazobzirno kršenje demokratskih i zakonskih procedura, dve su konstante u neradu interesne koalicije predvo?ene Srpskom naprednom strankom. U želji da svoj nerad i bezakonje sakrije od javnosti, gradska vlast je i pomenutu sednicu Skupštine grada namerno završila kasno posle pono?i, kao i ve?inu dosadašnjih sednica u ovom mandatu najvišeg predstavni?kog doma svih Novosa?ana”, dodaje se u saopštenju.

Demokrate su navele i da su važna dokumenta, koja su bila na dnevnom redu gradskog parlamenta, odbornicima dostavljena neposredno pre sednice, a skupštinsko zasedanje je prekidano više?asovnim pauzama kako bi se sednica odvukla do kasnih no?nih sati.

“Tako su po ko zna koji put novosadski Ali-baba i njegovih 40 odbornika, u mrkloj no?i, daleko od o?iju javnosti, usvojili nove planove rada gradskih preduze?a i raspodelili neutrošena sredstva iz 2014. godine na na?in na koji se deli svaki nezakonito ste?eni plen”, istakla je novosadska DS.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!