DS: Strategiju kulturnog razvoja grada vratiti autorima na doradu

01 Sep 2016

Predloženi tekst Strategije po svojoj formi i sadržini ne odgovara ni potrebama ni mogućnostima Novog Sada

Novosadski odbor Demokratske stranke (DS) ocenio je danas da ?e šanse Novog Sada da ponese titulu Evropske prestonice kulture za 2021. godinu biti dramati?no umanjene ukoliko Skupština grada u petak usvoji predloženu Strategiju kulturnog razvoja grada do 2026. godine.

U saopštenju DS u Novom Sadu se isti?e da predloženi tekst Strategije po svojoj formi i sadržini ne odgovara ni potrebama ni mogu?nostima Novog Sada i kao takav predstavlja?e bitan nedostatak u odnosu na ostale gradove-kandidate.

“Strategija obiluje detaljima i opisima kojim uopšte nije mesto u takvom dokumentu, ali je sadržajno i suštinski više nego siromašna budu?i da ne daje jasnu sliku kakva ?e se politika u kulturi voditi u narednoj deceniji i kakvu uopšte kulturu želimo u Novom Sadu”, ocenjuje se u saopštenju.

Predlogom Strategije, dodaje se, nisu definisani glavni pravci u razvoju kulture, a nema ni pomena principa po kojima ?e se izdvajati sredstva za kulturu, bez kojih Strategija predstavlja samo spisak lepih želja.

“Tekst predloga Strategije pisan je po principu ‘za svakog ponešto’ i u njemu je prakti?no sve u kulturnoj politici ozna?eno kao prioritet i kao cilj, što zna?i da pravih prioriteta i jasnih ciljeva zapravo i nema”, poru?ile su demokrate.

U saopštenju te stranke se navodi i da je je Novi Sad u trku za Evropsku prestonicu kulture ušao kao favorit, a da su se izgledi grada da ponese tu titulu dramati?no smanjili zbog brojnih grešaka i nesposobnosti sadašnje gradske vlasti.

“?itav poduhvat je krenuo u pogrešnom pravcu ?im je Andrej Fajgelj imenovan za predsednika odbora koji vodi aktivnosti u kampanji za Evropsku prestonicu kulture, a vrhunac neodgovornog i amaterskog rada u jednom izuzetno važnom poslu predstavljalo je brzopleto slanje kandidature koja je iz Brisela ekspresno vra?ena zbog toga što nije sadržavala propisanu dokumentaciju”, podse?a se u saopštenju.

U njemu se poru?uje da bi zato bilo najbolje kada bi Skupština grada uradila isto ono što je zimus uradila i Evropska unija, odnosno kada bi predloženu Strategiju vratila njenim autorima na dopunu i popravku, bez obzira na to što vreme za pripreme i ponovno slanje kandidature ubrzano isti?e.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!