DS: Šta znači dispečerski centar?

25 Jun 2015

Poslednji događaji na relaciji Čanak Vučić nisu pokvarili koalicione odnose LSV-a i DS-a

Pokrajinski odbor Demokratske stranke zatražio je danas od republi?ke vlade da objasni šta zna?i dispe?erski centar ukazuju?i na mišljenja stru?njaka koja govore da je re? o, kako kažu, tehni?kom organu.

“Nakon ju?erašnje objave da ?e Elektroprivreda Srbije dispe?erski centar preseliti u Novi sad, ostalo je nejasno da li to zna?i da ?e Elektrovojvodina ostati pravno lice ili ne, kao i šta ?e se dogoditi sa svim kompanijama koje su poslovale sa tim preduze?em putem javnih nabavki koje su ve? odobrene”, izjavio je predsednik Pokrajinskog odbora demokrata Miroslav Vasin.

Vasin se osvrnuo na izjavu premijera Aleksandra Vu?i?a da svaki grad u Srbiji ima isti zna?aj u republici, rekavši da ako je zaista tako, nije jasno na koji na?in je ra?eno restrukturiranje EPS-a.

On je upozorio na to da nije jasno ni kako Vlada Republike Srbije tvrdi da brine o potrebama Vojvodine kada donosi propise koji joj štete, podse?aju?i na to da je Elektrovojvodina prošle godine ostvarila dobit od 2,3 milijarde dinara za razliku od Elektrodistribucije koja je zabeležila gubitak od 3 milijarde.

Vasin kaže da ?e ukoliko od republi?ke vlade stignu pozitivni odgovori na pitanja koja je postavila pokrajinska vlada, to zna?iti da su uvaženi njihovi zahtevi.

“Ako nije tako onda je re? o bacanju prašine u o?i, jer je pokrajinska vlada više puta slala zahtev republi?koj za odražavanjem zajedni?ke sednice po tom pitanju, a odgovor nikad nije stigao”, kaže Vasin.

Komentarišu?i ju?erašnji sastanak lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada ?anka i predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vu?i?a, Vasin kaže da je re? o legitimnom sastanku koji bi trebalo da Vlada ima sa predstavnicima i ostalih parlamentarnih stranaka jer jedino razgovorom može da se na?e rešenje. To me?utim nije slu?aj sa Demokratskom strankom i pokrajinskom vladom, dodaje Vasin i objašnjava da su odnosi dve vlade loši jer se u potpunosti ignorišu zahtevi Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i da se odluke poput one ju?erašnje trebaju donositi na nivou dve vlade.

“Nedopustivo je da Vlada Republike ignoriše od po?etka godine pozive pokrajinske vlade. Ako želi da pomogne Vojvodini kao što tvrdi, mesto za to je susret dve vlade”, kaže Vasin.

Iz Demokratske stranke poru?uju da poslednji doga?aji na relaciji ?anak Vu?i? nisu pokvarili koalicione odnose LSV-a i DS-a i da je pokrajinska vlada stabilna.

“Premijer kao predsednik vlade ima pravo da razgovara sa bilo kojim predsednikom stranke i mi taj susretu tom smislu ne napadamo. Aleksandar Vu?i? je pokazao posebno uvažavanje prema gospodinu Nenadu ?anku koje prema drugima nije pokazao”, izjavio je Vasin.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!