DS: SNS ponovo obmanuo Novosađane

20 Oct 2015

Zašto se odustalo od gradnje pešačko-biciklističkog mosta između Sunčanog keja i Ribarskog ostrva?

Novosadski odbor Demokratske stranke (DS) tražio je danas od gradskih vlasti da javno saopšte zbog ?ega je obustavljena javna nabavka za izgradnju peša?ko-biciklisti?kog mosta izme?u Sun?anog keja i Ribarskog ostrva i koji su razlozi za odustajanje od tog projekta.

U saopštenju DS u Novom Sadu se podse?a da je gradona?elnik Miloš Vu?evi? najavio da ?e izgradnja tog mosta bti jedan od dva najve?a poduhvata u ovoj godini.

“Gradski odbor Demokratske stranke traži od gradske vlasti u Novom Sadu i gradona?elnika Miloša Vu?evi?a da javno saopšte zbog ?ega su odustali od investicije kojoj su sami dali prvorazredan zna?aj i za ?iju je realizaciju u ovogodišnjem budžetu grada planirano 115 miliona dinara, dok je ukupna vrednost procenjena na više od 229 miliona dinara”, navodi se u saopštenju novosadskih demokrata.

U njemu se objašnjava da je novosadski Zavod za izgradnju grada na Portalu javnih nabavki 25. septembra objavio javni poziv za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke za izbor izvo?a?a radova na izgradnji ovog mosta, da bi samo 20 dana kasnije obustavio postupak sa, kako se ocenjuje, uvredljivim obrazloženjem kako je “prestala potreba za predmetom javne nabavke”.

“Gradska vlast se tako ponovo narugala Novosa?anima, uverena u to da ?e pomo?u svoje propagandne mašinerije od gra?ana Novog Sada sakriti i ovu svoju nepodopštinu”, poru?ila je novosadska DS.

U saopštenju te stranke se dodaje da je mogu?e i da se gradska vlast odlu?ila da sredstva koja su planirana za izgradnju peša?ko-biciklisti?kog mosta iskoristi za realizaciju nekog drugog projekta za koji veruje da ?e imati ja?i propagandni efekat u predstoje?oj predizbornoj kampanji.

Demokrate su ocenile da je gradska vlast u Novom Sadu, predvo?ena Srpskom naprednom strankom, ponovo grubo obmanula gra?ane i izneverila još jedno obe?anje dato Novosa?anima.

“Odgovorna i sistemati?na gradska vlast svaki nov i važan investicioni poduhvat stavila bi u plan za narednu godinu, koja po?inje za tek malo više od dva meseca, a ne bi zbrda-zdola menjala planove za ovu godinu i odustajala od davno pripremljenih i ve? zapo?etih projekata. Jedina je muka to što se projekti ?ija bi realizacija po?ela tek dogodine ne bi mogli zna?ajnije eksploatisati u predizbornoj propagandi, a baš na tom – praznom samoreklamerstvu i hvalisanju bez pokri?a – zasniva se kompletna politika SNS i njenog predsednika”, zaklju?uje se u saopštenju novosadske DS.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!