DS protiv prodaje zemljišta strancima

03 Jul 2015

Cilj je da se u pravne tokove uvede ugovor sa UAE

Vlada u senci Demokratske stranke tvrdi da se izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu daje mogu?nost strancima da kupuju državno poljoprivredno zemljište, kao i da se ono uzima u zakup bez licitacije.

To je, kako su naveli, u suprotnosti sa stavovima DS.

“Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je predo?ilo Ministarstvo poljoprivrede, u potpunoj je suprotnosti sa stavovima vlade u senci”, rekla je na konferenciji za novinare ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine vlade u senci DS Nada Dragovi?.

Ona tvrdi da se u tom nacrtu zakona govori o mogu?nosti prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta strancima, ?emu se vlada u senci “najviše protivi”.

Prema njenim re?ima, procedura za kupovinu državnog poljoprivrednog zemljišta je toliko pojednostavljena da baca sumnju da li ?e to biti u?injeno na pravedan na?in.

Dragovi? je rekla i da se predvi?a da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini može davati u zakup na 30 godina, a da se ne sprovede licitacija što je, kako tvrdi, sporno kao što je sporno što se ta mogu?nost daje samo pravnim licima, a ne i fizi?kim.

Ona je podsetila da je vlada u senci pre nekoliko meseci podnela inicijativu Ustavnom sudu Srbije za ocenu ustavnosti Zakona o potvr?ivanju sporazuma o saradnji Vlade Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Na pitanje zašto vlada menja navedeni zakon, Dragovi? je odgovorila da je cilj da se “u pravne tokove uvede ugovor sa UAE”.

“To se radi kako bi mogli i drugim stranim državljanima da prodaju državno poljoprivredno zemljište po uslovima koji sigurno nisu dobri za našu zemlju i razvoj naše poljoprivrede”, zaklju?ila je Dragovi?.

(Tanjug)

Podelite ovu stranicu!