DS: Pojačavaju se pritsci na pokrajinske poslanike

18 Dec 2014

Zašto nadležni organi ne reaguju?

Demokratska stranka (DS) saopštila je danas da se poja?avaju pritisci na poslanike te stranke u Skupštini Vojvodine i zatražila od nadležnih organa da hitno reaguju i ne dozvole da budu politi?ki instrumentalizovani.

U saopštenju DS se podse?a da je prošlo nedelju dana od kako je pokrajinski poslanik Jovan Tišma javno izneo da mu
je nu?eno da se, u zamenu za napuštanje poslani?kog kluba DS, proces koji se vodi protiv njega završi osloba?aju?om presudom uz uveravanje da o tome postoji dogovor sa ministrom pravde i predsednikom Vrhovnog kasacionog suda.

Tišma je, dodaje se, zatražio tada da državni organi ispitaju ovaj slu?aj i rekao da je spreman da na poligrafskom ispitivanju ponovi sve što je rekao. DS je u saopštenju podsetio i da je policiji prijavljeno da je pre deset dana porodi?na ku?a pokrajinskog poslanika iz Žitišta Igora Salaka kamenovana, a da je predsednica Skupštine opštine Beo?in Vidana Nedi? dobila pretnje smr?u.

“Uprkos o?iglednoj obavezi da ispitaju ova teška krivi?na dela, nadležni državni organi nisu reagovali, nijedan od ovih slu?ajeva nije rešen, niti su pokrenuti postupci za zaštitu života i integriteta, ali i Ustavom zagarantovanih sloboda i
prava, ovih gra?ana Srbije”, navodi se u saopštenju DS.

U toj stranci su poru?ili da se u demokratskim državama, vlast menja na izborima, a ne ucenama, pretnjama po život, kamenovanjem ku?a i hajkom na ljude druga?ijeg politi?kog opredeljenja.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!