DS podneo krivične prijave zbog incidenata u Novom Sadu

17 Sep 2015

Ono što se dogodilo DS, može se dogoditi svakom Novosađaninu ukoliko se tome ne stane na kraj

Gradski odbor Demokratske stranke (DS) iz Novog Sada podneo je krivi?ne prijave protiv nekoliko gradskih funkcionera u tom gradu, kao i protiv NN lica, zbog incidenata koji su se desili u utorak, kada je nekoliko stotina aktivista Srpske napredne stranke (SNS) spre?ilo održavanje konferencije za novinare DS na Trgu slobode.

Predsednik novosadskog odbora DS Veljko Krstonoši? rekao je da su grupu ljudi koji su oterali predstavnike DS sa trga, predvodili ?lanovi gradskog ve?a, najbliži saradnici gradona?elnika Novog Sada Miloša Vu?evi?a, njegovi savetnici i saradnici iz stranke.

Krivi?ne prijave su podnete protiv šefa kabineta gradona?elnika Aleksandra Petrovi?a, ?lana gradskog ve?a za kulturu Vanje Vu?enovi?a, za zdravstvo Zoltana Horvata, za komunalne poslove Vladimira Stojkovi?a, savetnice gradona?e?lnika Nade Kobac, kao i protiv bivšeg predsednika novosadske Skupštine Zorana Vu?evi?a, koji je otac Miloša Vu?evi?a.

Prijave su podnete i protiv poslanika u republi?kom parlamentu Jasmine Obradovi? i Milana Novakovi?a, kao i protiv potpredsednika izvršnog odbora SNS Damira Zobenice.

“Brani?emo pravdu i želju za izražavanjem politi?kog mišljena. Ono što se dogodilo nama, može se dogoditi svakom Novosa?aninu ukoliko tome ne stanemo na kraj”, rekao je Krstonoši?.

Krivi?ne prijave su podnete, izme?u ostalog, zbog krivi?nog dela ugrožavanja sigurnosti i spre?avanja politi?kog udruživanja i delovanja.

“Ovakva dela su kažnjiva pred zakonom, i želimo da skrenemo pažnju na to svima koji uopšte požele da se tako ponašaju. Nadamo se da ?e tužilašvo reagovati”, rekao je Krstonoši?.

Potpredsednik gradskog odbora DS Goran Radoja, koji je bio na Trgu slobode kada je došlo do susreta sa aktivistima SNS, rekao je da su kamere i foto aparati zabeležili sva lica koja su izazivala incidente, ali da ?e snimci biti još detaljnije pregledani.

“Samo zbog ovih incidenata neki od gradskih funkcionera su trabali odmah da podnesu ostavku, ali pošto oni to nisu uradili, pozivamo gradona?elnka da smeni sve ?lanove gradskog ve?a koji su u?estvovali”, rekao je Radoja.

Portparolka DS Aleksandra Jerkov rekla je da je gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi?, kojeg je nazvala “kukavicom”,  organizovao skup aktivista SNS jer se plaši da se na jednom mestu prikažu svi “katastrofalni rezultati njegove vlasti”.

“On zna da je njegov najve?i poduhvat od kako je pre tri godine oteo vlast, organizacija mitinga samopodrške SNS-u, a ?ak ni taj poduhvat nije uspeo da dovrši. On je spre?io DS da govori o ovoj temi jer zna da ne sme da pogleda Novosa?ane u o?i, jer ljudi u Novom sadu žive sve teže, a da na gradilištima raste korov”, rekla je Jerkova.

Najavili su da ?e u budu?emo periodu biti organizovano još ovakvih konferencija za medije na Trgu slobode u Novom Sadu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!