DS opet pita Vučića o događajima u Kovačici

12 Nov 2015

Demokrate će se obratiti i ambasadorima zemalja EU

Pokrajinski odbor Demokratske stranke (DS) pozvao je ponovo danas predsednika Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vu?i?a da odgovori na pitanje da li podržava bahato i protivzakonito ponašanje svojih ?lanova u Kova?ici i prisiljavanje ljudi da javno pokazuju glasa?ki listi? u postupku tajnog glasanja i da li smatra da ovo nije drasti?no kršenje demokratskih principa.

U saopštenju vojvo?anskih demokrata podse?a se da je prošlo dve nedelje od doga?aja u Kova?ici, kada su odbornici prisiljavani da u postupku tajnog glasanja pokažu glasa?ki listi? lokalnom šefu SNS pre nego što ga ubace u glasa?ku kutiju.

Pokrajinski odbor DS ocenio je da je o?igledna namera SNS da se taj doga?aj zaboravi.

“Predsednik SNS Aleksandar Vu?i? se još uvek nije oglasio povodom  ‘tajnog glasanja na javni na?in’ i bahatog  i nezakonitog ponašanja funkcionera svoje stranke, iako se, u me?uvremenu, bezbroj puta obratio gra?anima. O?igledno je da ga slike poniženih ljudi koji su prisiljavani da pokazuju glasa?ke listi?e, a koji je na TV snimcima videla cela Srbija, nisu preterano uzbudili, ili takvo ponašanje smatra dozvoljenim. Naravno, samo za funkcionere svoje stranke”, ocenjuje se u saopštenju.

Kovacica tajno glasanjeDemokrate su navele i da, ukoliko Vu?i? to javno ne osudi i ne kazni svoje funkcionere iz Kova?ice, postavljaju pitanje da li ?e svi biti prisiljavani da na predstoje?im izborima pokazuju glasa?ke listi?e kontrolorima iz SNS pre ubacivanja u kutije.

“Ukoliko ne odgovori na ovo pitanje posta?e sasvim jasno zašto ni  do sada nije komentarisao razbijene glave, pretnje, ucene, crne džipove i crne majice koje su postale prepoznatljivi imidž lokalnih izbora širom Srbije”, piše u saopštenju vojvo?anske DS.

U toj situaciji, dodaje se, sasvim je izlišno o?ekivati reakciju pravosudnih i policijskih organa jer je ministru Stefanovi?u mnogo bitnija odbrana funkcionera SNS u raznim njihovim aferama nego odbrana demokratije .

“Pitanje šta misle o doga?ajima u Kova?ici uputi?emo i Slova?koj ambasadorki i ambasadorima zemalja Evropske unije, kao i doma?im organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava”, poru?ile su demokrate.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!