DS: Meštanima Kovilja ukinuti naplatu putarine

16 Nov 2015

Zašto meštani beogradskih prigradskih naselja ne plaćaju autoput?

Demokratska stranka (DS) zatražila je ve?eras od Ministarstva saobra?aja da žiteljima mesta Kovilj, koje pripada teritoriji Grada Novog Sada, omogu?i besplatno korištenje autoputa na deonici od Kovilja do Novog Sada i ocenila da su oni na taj na?in diskriminisani u odnosu na žitelje mesta u široj okolini Beograda, koji ne pla?aju putarinu do glavnog grada Srbije.

Meštani Kovilja od danas u jednom smeru pla?aju 60 dinara za korištenje autoputa do Novog Sada, pošto je po?eo da radi novouspostavljeni sistem naplate putarine po pre?enom kilometru na autoputu E75.

“Stanovnici Kovilja svakodnevno dolaze na posao u Novi Sad i od danas za putarinu moraju da plate 120 dinara po danu, što na mese?nom nivou predstavlja vrlo zna?ajan trošak za ve? osiromašene gra?ane”, navodi se u saopštenju.

Ocenjuje se da su meštani Kovilja na taj na?in dovedeni u podre?en položaj u odnosu na stanovnike Banovaca, Batajnice i ostalih mesta u okolini Beograda, koji i dalje bez pla?anja mogu da koriste autoput kako bi stigli do gradskog središta.

DS je upozorio da ?e se meštani Kovilja zbog uvedene putarine opredeljivati za vožnju magistralnim putem do Novog sada, ?ime ?e se zna?ajno pove?ati gužve i usporiti saobra?aj u Budisavi i Ka?u pa ?e se samim tim pove?ati i rizik od saobra?ajnih udesa.

“To je razlog više da se deonica autoputa od Kovilja do Novog Sada izuzme od naplate, ili da se gra?anima omogu?i pla?anje putarine putem jeftinijih vinjeta”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!