DS: Korhec daje neprihvatljive izjave

03 Apr 2012

DS optužuje Korheca da kao predsednik Nacionalnog saveta podržava SVM na izborima

Suboti?ki odbor Demokratske stranke kritikovao je predsednika Nacionalnog saveta ma?arske nacionalne manjine Tamaša Korheca zbog njegove izjave u kojoj je javno i zvani?no podržao Savez vojvo?anskih Ma?ara u izbornoj kampanji i “priznao da u protekle dve godine SVM uti?e na rad Nacionalnog saveta Ma?ara”.

Korhec je, kako je navedeno, izjavio da Nacionalni savet Ma?ara u predstoje?im izborima podržava SVM i dodao da „nikada nisu tajili da u Nacionalnom savetu Ma?ara ostvaruju politiku koju vodi SVM i da u takvom obliku pomažu SVM i u predizbornoj kampanji“.

Za Demokratsku stranku je to neprihvatljivo, budu?i da Nacionalni savet Ma?ara treba da se zauzima ne samo za Ma?are koji podržavaju SVM, nego ravnopravno za sve Ma?are koji žive u Vojvodini – re?eno je u suboti?koj organizaciji DS-a. – Pre ?etiri godine je gospodin Korhec u izborima nastupao na listi SVM-a, tada je imao mogu?nost da politizira, sada me?utim to kao predsednik nacionalnog saveta ne može da ?ini – izneo je stav DS-a Robert Santo.

(Magyar szo)

Podelite ovu stranicu!